Röksignaler 2/2021 nyhetsbrev

I OK Trians nyhetsbrev 2/2021 riktar vi våra blickar mot framtiden och den kommande våren. Vi har nya riktlinjer som är byggda utgående från föreningsförfrågan och utvecklingsdagen. Koronan inverkar fortfarande i det vad vi gör och på Trians verksamhet, men snart bjuder den kommande våren och de snöfria orienteringsmarkerna att röra oss på igen.  Njut dock ännu en stund av den fina vintern!

ETT STORT TACK TILL ALLA SOM SVARADE PÅ FÖRFRÅGAN!

Vi fick värdefull information och åsikter hur föreningen ser ut ja hur vill man att den ser ut i framtiden.

I föreningsförfrågan kom fram bland annat att Trian har ett bra gäng, god anda och att gänget har det roligt tillsammans.  I genomsnitt var man nöjd med verksamheten och dess tillräcklighet. Oron om att eliten saknas i allmänna klassen är dock stor. Trots detta upplever man att föreningen är en elitförening som tävlingsarrangör, via dem som jobbar för föreningen, samt via det att vi har lovande juniorer samt skickliga seniorer. 

Termer som beskriver föreningen enligt förfrågningen:

 • Följer tiden
 • Utvecklar sig
 • Bra organiserad
 • Bra laganda
 • Trivsam
 • Samarbetskunnig
 • Bekant och hemtrevlig
 • Bra uppfostrar förening
 • Mångsidig verksamhet för alla åldrar och nivåer
 • Aktiv
 • Kunniga aktiva
 • Alla är välkomna!
TILLSAMMANS = VI

FÖRENINGENS ”KROPPENS OCH SINNETS” -VIRTUELLA WORKSHOP

Föreningens utvecklingsdag ordnades 30.1.2021  som ”Kroppens och sinnets” -virtuella workshop. Teman för dagen togs från de tankar som kom fram i föreningsförfrågan. Utifrån smågruppernas arbete har vi sammanfattat riktlinjer, tyngdpunkter samt åtgärder för den närmaste framtiden:

1.Sköta om de nuvarande medlemmarna under koronatiden och det kommande orienteringsåret. Moderföreningarna kommer att kontakta dig via telefonen. Så förbered dig att telefonen ringer!
2.Sköta om föreningens kontinuitet. Få nya medlemmar, bland annat via orienteringsskolornas öppningstillfällen och familjeträffar, motionsorienteringar samt andra tillfällen.
3.Utvecklingen av verksamheten – marknadsföring av träningarna, aktivering av medhjälpare och deltagare samt mångsidig verksamhet

Mera om föreningsfrågans resultat och föreningens riktlinjer samt åtgärder hittar du på denna sida.

MÅNGSIDIGHET TILL ÄRA VECKAN

Linus Koskinen

Under mångsidighetsveckan rörde man på sig aktivt genom att pröva olika grenar
Linus Koskinen samlade under två veckor de flesta grenarna.  Han genomförde hela 21 olika grenar under 14 dagar.  Väldigt bra och hurtigt jobbat! Läs mera  här.

CORONAS INVERKAN PÅ VERKSAMHETEN

 • Kommunernas koronabegränsningar är i kraft ända till 31.3, vilka också begränsar vår verksamhet. Tilläggsinformation om begränsningarna hittar du: Sibbo och Borgå. Begränsningarna betyder att självbetjäningen fortsätter i början av året och möjligtvis också på våren. 
 • Vårens läger på Åland under påsken är inhiberat. Påskens läger planeras att ersättas av ett läger i Egentliga Finland. Plats och övrig information kommer senare.
 • Föreningen erbjuder i början av året bland annat virtuell gymnastik varje måndag ända till 22.3, virtuella torr(digitala)träningar, självbetjäningsorienteringar och träningar, ”effektivtorsdag” -träningen till barn och ungdomar samt söndagens långpass till alla. Information hittas på Nimenhuuto. 
 • Under koronatiden uppmuntrar vi framför allt alla att njuta av det ypperliga vinterföret för skidåkning, snöskoträning, löpning med nabbskor, skrinning mfl.

KOMMANDE VERKSAMHET UNDER VÅREN

 • Hela föreningens lägerdag i Sibbo 14.3.
 • Finlands Orienteringsförbunds (SSL) ”Skolan på kartan” -temavecka i södra Finland vecka 14. Hjälphänder behövs för att genomföra veckan! Mera information om temaveckan av Heidi.
 • Orienteringskolorna börjar 12.4 i Sibbo (Magnus) och 15.4 i Borgå (Vesa). I april börjar motionsorienteringarna :   Borgånejdens motionsorienteringarna 12.4 och Keski-Uusimarastit 8.4
 • Rör på Påkarna -skolrundan och lärarskolningarna strävas att ordnas i april. Hjälphänder behövs!
 • Målet är att FinnSpring -tävlingarna i Salo 24-25.4 är föreningens gemensamma öppning för tävlingsåret.  Vi reserverar för veckoslutet även gemensam inkvartering. Noggrannare information om detta senare.
 • Våren medför  också Trians och moderföreningarnas vårmöten. Kom med och påverka!

HJÄLPHÄNDER

Ju flere vi är med i verksamheten desto roligare och lättare är det att genomföra saker. Anmäl dig till Heidi eller någon annan funktionär i föreningen för att ge din insats för föreningens bästa. Det finns mångsidiga uppgifter och allas även minsta lilla hjälp är viktig och värdefull! TILLSAMMANS = VI

VÅREN KOMMER – VAD BORDE DU KOMMA IHÅG?

 • Nya föreningsdräkterna! Konkurrensutsättningen av leverantören för Trians kläder är på slutrakan. Information om prövningstillfällen samt beställningar kommer senare.
 • Moderföreningarnas årsavgifter kommer snart till betalning. Avgifter för 2021 är 60€/person eller 150€/familj. Kolla i detta skede att dina kontaktuppgifter är up to date i MyClub. Detta för att ”Röksignaler” samt att räkningen kommer fram. Direktiv för MyClub finns på  www.oktrian.fi -sidan.
 • Sköt om att tävlingslicensen är i skick! Om du tänker deltaga i tävlingar under 2021, kom ihåg att lösa in licensen på Suomisport. 
 • En aktiv förening behöver aktivt deltagande i träningar och evenemang. I Nimenhuuto hittar du aktuella träningar och evenemang. Dessa är öppna för alla moderföreningarnas medlemmar, så välkommen med! Kom ihåg att anmäla dig IN i Nimenhuuto.

AKTIV FORTSÄTTNING PÅ VINTERN!

Kategorier:
Aktuellt Nyheter