Tähtiseura

OK Trian är Stjärnförening i orientering för barn och unga. OK Trian har fått stjärnmärket första gången 2018 och den har förnyats 2021 och 2024.

Stjärnmärket är ett löfte om kvalitet för nuvarande och nya medlemmar i föreningarna samt deras närstående. En förening som beviljats stjärnmärket verkar humant, modernt och smidigt. I en Tähtiseura-förening kan alla idrotta och röra sig på sin egen nivå och mot sina egna mål med hjälp av ständigt större bakgrundstöd. Med hjälp av detta mer omfattande stöd kan man bevara idrott som en del i olika livsskeden och även utvecklas till toppidrottare.

Olympiska Kommitténs, grenförbundens och distriktsorganisationernas gemensamma kvalitetsprogram, Tähtiseura progammet stöder föreningsverksamheten, som är den finländska idrottens mest väsentliga styrka. 

Stjärnmärket beviljas som en symbol för idrottsföreningar vars verksamhet uppfyller de fastställda kvalitetsfaktorerna inom de delområden som föreningarna valt.