Verksamhetsplan

OK Trians verksamhetsplan för år 2020 finns här (PDF-fil).

OK Trians verksamhetsplan för år 2019 finns här (PDF-fil).
OK Trians verksamhetsplan för år 2018 finns här (PDF-fil).
OK Trians verksamhetsplan för år 2017 finns här (PDF-fil).
OK Trians verksamhetsplan för år 2016 finns här (PDF-fil).
OK Trians verksamhetsplan för år 2015 finns här (PDF-fil).
OK Trians verksamhetsplan för år 2014 finns här (PDF-fil).