Verksamhetsplan

OK Trians verksamhetsplan för år 2024 finns här (PDF-fil).

De tidigare årens verksamhetsplaner:
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |