Tävlingsgruppen

Tävlingsgruppens verksamhet omfattar juniorer i åldern 15–20 år.

Gruppens verksamhet består av tränings- och tävlingsverksamhet. Som tillägg till detta arrangeras annan icke-orienteringsverksamhet. En kärngrupp av ledare ansvarar för verksamheten. Kärngruppen samlas en gång i månaden i samband med Tävlingsgruppens teamdagar, läger, tävlingar och stafetter.

Träningsverksamhet
Vinterns träning baserar sig på föreningens ledda träningsverksamhet med fokus på både de fysiska egenskaperna och orienteringstekniken. Självständig träning kompletterar idrottarens helhetsprogram.

Sommarträningen baserar sig på de teknik- och tilläggsträningar som föreningen arrangerar ensam eller i samarbete med orienteringsföreningar i Nyland. Teknikträningar arrangeras 1–2 gånger per vecka.

Gruppen deltar i Trians läger under hela träningsperioden ungefär en gång i månaden. Dessutom deltar valda idrottare i FSO:s och SSL:s lägerverksamhet. Juniorerna uppmuntras att söka till FSO:s och Orienteringsförbundets träningsgrupper.

Tävlingsverksamhet
I individuella tävlingar deltar juniorerna i alla FM- och FSOM-tävlingar samt i andra valda värdetävlingar. Till andra nationella tävlingar deltar man enligt egen aktivitet. Tävlingsgruppen deltar med så många lag som möjligt i FM stafett, FSOM- stafetten, Ungdomens Jukola, 10-mila ungdomsstafett och Ungdomens 10-mila. Dessutom deltar gruppen i följande stafetter: Jukola och Venla, 25Manna och Halikko-stafetten. Gruppens orienterare ansvarar för sin del i verksamheten genom att delta i arrangerande av evenemang.

Målsättningar
• Skapa förutsättningar för de juniorer som vill utvecklas till topporienterare att nå sina mål.
• Öka idrottarnas träningsmotivation samt följa upp utvecklingen med analyser och tester av olika slag.
• Erbjuda mångsidig träningskunskap.
• Fortsätta med att utveckla och stärka gruppens teamanda och sammanhållning.
• Ta mentala träningens element med i verksamheten.
• Stärka idrottarnas stödverksamhet (coaching, massage, fysioterapi, osteopati, vägledning).
• Öka idrottarnas kännedom om sin egen kropp.

Tävlingsinriktade målsättningar
• FM-stafett: plakettplats i alla klasser
• FSOM-stafett: medalj i alla klasser
• Ungdomens Jukola <10