Tävlingsgruppen

Tävlingsgruppens verksamhet omfattar juniorer i åldern 15-20 år + HD21 löpare som  tränar målmedvetet och har tävlingsmässiga målsättningar.

Gruppens verksamhet består av tränings- och tävlingsverksamhet. Som tillägg till detta arrangeras annan icke-orienteringsverksamhet. En kärngrupp av ledare ansvarar för verksamheten.Kärngruppen samlas vid behov i samband med Tävlingsgruppens teamdagar, läger, tävlingar och stafetter.

Träningsverksamhet

Vinterns träning baserar sig på föreningens ledda träningsverksamhet tillsammans med Fartgruppen med fokus på både de fysiska egenskaperna och orienteringstekniken. Självständig träning kompletterar idrottarens helhetsprogram.

Sommarträningen baserar sig på de teknik- och tilläggsträningar som föreningen arrangerar ensam eller i samarbete med orienteringsföreningar i Nyland. Teknikträningar arrangeras 1 gång per vecka.

Gruppen deltar i Trians lägerdag under hela träningsperioden ungefär en gång i månaden. Vid mån av möjlighet så ordnar vi ett eget läger på våren. Dessutom deltar valda idrottare i FSO:s och SSL:s lägerverksamhet. Juniorerna uppmuntras att söka till FSO:s och Orienteringsförbundets träningsgrupper. Många i gruppen deltar orienteringsförbunds idrottsskolläger för elever i årkurs 7-9.

Träningar för hela föreningen

 • Gemensamma träningar 3-5 gånger i veckan, antingen för olika grupper eller för alla tillsammans
 • Salsträningar 1 gånger i veckan från oktober till april
 • Högklassiga och mångsidiga orienteringsteknikträningar varje vecka året runt, på sommaren en eller två gånger i veckan.
 • Fysiska träningar, till exempel löpträning och testlopp under grunduthållighetsperioden.
 • MTBO-träningar arrangeras enligt intresse och resurser 

Läger:

 • Säsongsöppning, träningsdag i december.
 • Träningsdagar och -veckoslutsläger 
 • Träningsläger på vintern
 • Teknikläger på påsken

Tävlingsverksamhet

Tävlingsgruppens ungdomar har som mål att delta i alla FM och FSOM tävlingar samt i andra värdetävlingar enligt uttagning.Tävlingsgruppen deltar med så många lag som möjligt i FM stafett, FSOM- stafetten, Ungdomens Jukola och Ungdomens 10-mila. Dessutom deltar gruppen i följande stafetter: 10-mila, Jukola och Venla, 25Manna och Halikko

Gruppens orienterare ansvarar för sin del i verksamheten genom att delta i arrangerande av evenemang.

Målsättningar

 • Skapa förutsättningar för de juniorer som vill utvecklas till topporienterare att nå sina mål.
 • Öka idrottarnas träningsmotivation samt följa upp utvecklingen med analyser och tester av olika slag.
 • Erbjuda mångsidig träningskunskap.
 • Fortsätta med att utveckla och stärka gruppens teamanda och sammanhållning.
 • Ta mentala träningens element med i verksamheten.
 • Stärka idrottarnas stödverksamhet.
 • Öka idrottarnas kännedom om sin egen kropp.
 • Att få ungdomarna att hållas med i verksamheten även om de inte vill utvecklas till toppidrottare. 

Målsättningarna i de individuella tävlingarna, R1:

 • FM-tävlingar: A-finalplatser och i finalerna 3-5 FM-medaljer och 5 plakettplatser
 • Representation i ungdomarnas värdetävlingar.

Målsättningar i stafetter

 • FM i juniorklasser: 1 medalj, 1-2 plakettplatser
 • FSOM-stafett, medalj i alla klasser
 • 25-manna <40

Övriga målsättningar 

 • Fortsätta med den goda sammanhållningen, som har skapats under tidigare år.
 • Öka idrottarnas träningsmotivation samt följa upp utvecklingen med analyser och tester av olika slag.

Bekanta dig med spelreglerna för Trians grupper och idrottens spelregler.