Akilles OK

Akilles OK (AOK) är orienteringssektionen inom Borgå Akilles. AOK grundades år 1937 och har för tillfället kring 100 medlemmar. Till föreningens uppgifter hör att erbjuda sina medlemmar förutsättningar att utöva orienteringssporten på önskad nivå, allt från högklassig elit- och tävlingsorientering till ungdoms och motionsorientering. Tyngdpunkten ligger på juniorverksamheten men föreningen riktar sig till orienterare i alla åldrar. Vår verksamhet koordineras av styrelsen. AOK är en tvåspråkig förening och medlem i Finlands svenska orienteringsförbund (FSO).

I november 2014 grundade AOK, tillsammans med Sibbo Vargarnas orienteringssektion och OK Orient, en ny Östnyländsk takförening inom orienteringen – OK Trian. I och med en takförening, har medlemsföreningarna bättre förutsättningar att erbjuda sina medlemmar mångsidig och konkurrenskraftig orienteringsverksamhet. Samtidigt ges de östnyländska orienterarna en möjlighet att representera en gemensam förening. Mera information om OK Trian finns på web–adressen www.oktrian.fi.

AOK är känd som en pålitlig arrangör av olika orienteringstävlingar. Till vår färska meritlista hör bl.a. NÅIDM 2012, Ekorrstigsfinalen 2010 och FM medeldistans 2008.  Vårt mål är att med beaktande av föreningens resurser, även i fortsättningen arrangera tävlingar av olika slag.

AOK informerar sina medlemmar via hemsidan (www.akillesok.idrott.fi) samt per epost. Föreningen har även en Facebook-sida som används för informering och som bildgalleri. För tilläggsinformation, ta kontakt med ordförande i föreningen.

Bli medlem i Akilles OK: https://akilles.myclub.fi/login

Kontakt:

Ordförande 
Vesa Isoniemi
telefonnummer:    041-5473007
e-post:                   vesa.isoniemi ¤ pp.inet.fi
adress:                  Tavisuontie 26, 06830 Kulloonkylä

Vice ordförande
Emil Johansson
telefonnummer:     040 776 6372
e-post:                    johanssonemil88 ¤ gmail.com
adress:                    Långstråket 11, 06200 Borgå

Kassör Anders Lindahl
telefonnummer:     040 060 4763
e-post:                    anders.lindahl ¤ idrott.fi
adress:                    Pepotbågen 9, 06400 Borgå

Sekreterare Peter Tallberg
telefonnummer:     050 071 8269,
e-post:                    peter.tallberg ¤ porvoonenergia.fi
adress:                    Tornatorintie 11 A32, 48100 Kotka

Medlem Christel Nordgren
telefonnummer:    040 562 3346
e-post:                   christel.nordgren ¤ porvoo.fi

Medlem Erica Roselius
e-post:                   erica.roselius ¤ gmail.com

Stuguråd (Holken kontaktperson) Hans Ekholm
telefonnummer:    0400 208 471