Träningens materialbank

För att utveckla sin kunskap om träning kan man använda sig av Finlands orienteringsförbunds Kanttia!Taitoa!Vauhtia! -material och elitorienteringens grenanalys material.

Teknikträning

  • Orienteringsförbundets Taitoa-webbsida.
  • Utveckla din teknik och lär dig att förstå vilka olika utmaningar det kan uppstå i olika terränger. Olika banor runt om i världen finns på RunningWild -webbsidan.
  • Träna på att göra snabba vägvalsbeslut i vägvalsspelet Route choice game
  • Se och lär dig från hur andra har orienterar på gpsseurantawebbsidan.

Hur arrangera föreningens teknikträningar

Botten för teknikträningars träningskortTräningskort.

Föreningens GPS-uppföljning

OK Trian GPS-uppföljning&3drerunanalyser.