Fartgruppen

Till vem?
Fartgruppens verksamhet omfattar juniorer i åldern 11-14 år.
De som kommer till fartgruppen måste kunna genomföra en rak bana självständigt

Målsättningar

* Utveckla de färdigheter som förvärvats på orienteringsskolan så att gruppmedlemmarna ensamma kan genomföra en vanlig orienteringsbana för klass H/D14.

* Delta i träningar och läger med så stor grupp som möjligt.

* Uppmuntra unga att aktivt delta i orienteringstävlingar och sänka tröskeln för att delta i tävlingar.

* God laganda.

* Upprätthålla goda relationer och samarbete med andra grupper på Orienterarens Stig, särskilt med Orienteringsskolan och Tävlingsgruppen.

* Förbereda ungdomar att flytta till Tävlingsgruppen.

* Uppmuntra och aktivera juniorerna att aktivt delta i FSO:s träningsdagar och -läger.

Träningsverksamhet

Föreningen arrangerar för Fartgruppens juniorer träningsverksamhet året runt. Fartgruppen har träningar tillsammans med övriga grupper på Orienterarens Stig och gruppmedlemmar kan flexibelt röra sig mellan Orienteringsskolans och Tävlingsgruppens träningar beroende på färdigheter och intressen. Under vinterperioden ligger verksamhetens tyngdpunkt på mångsidig motion, där juniorerna har möjlighet att delta i flera av föreningens gemensamma veckoträningar både inomhus och utomhus. Sommarperiodens verksamhet går i huvudsak ut på att lära sig och förbättra sin orienteringsteknik samt att utveckla fysiska färdigheter. Under sommarperioden utnyttjas också regionala motionsorienteringar.

Juniorerna kan delta i flera läger per år med tyngdpunkt på orienteringsteknik. Under sommarperioden arrangeras bl.a. föreningens vårläger och Leimaus-lägret. Dessutom deltar man i FSO:s storläger. Man har också möjlighet att delta i andra läger.

Tävlingsverksamhet

I tävlingarna deltar man individuellt och i föreningens stafettlag. De viktigaste nationella tävlingarna är FSOM, NÅID-dagen, KLL, Ungdomens Jukola, FinnSpring, Nuorisoviesti och Oravatonni samt av de internationella tävlingarna Ungdomens 10-mila och Tiomilas Ungdomskavle.

Förutom dessa uppmuntras juniorerna att delta i närområdets nationella tävlingar och speciellt i alla sex ungdomsserietävlingar i Borgå, Sibbo, Esbo samt möjligtvis i Lappträsk och Lovisa. OK Trians moderföreningar arrangerar totalt fyra ungdomsserietävlingar, i vilka deltar även OK77:s juniorer från Grankulla.

Övrig verksamhet
För juniorerna arrangeras andra aktiviteter enligt önskemål, som inte direkt hör till orientering. Dessutom hålls föräldrakvällar samt säsongavslutning.

Bekanta dig med spelreglerna för Trians grupper och idrottens spelregler.