Fartgruppen

Till vem?
Fartgruppens verksamhet är riktad till 11-14 åriga juniorer.

Målsättningar

  • Utveckla de färdigheter som förvärvats på orienteringsskolan så att gruppmedlemmarna ensamma kan genomföra en vanlig orienteringsbana för klass H/D14.
  • Delta i träningar och läger med så stor grupp som möjligt.
  • Uppmuntra unga att aktivt delta i orienteringstävlingar och sänka tröskeln för att delta i tävlingar.
  • God laganda.
  • Underhålla goda relationer och samarbete med andra grupper på Orienterarens stig, särskilt med Orienteringsskolan och Tävlingsgruppen.
  • Förbereda ungdomar att flytta till Tävlingsgruppen.
  • Uppmuntra och aktivera juniorerna att aktivt delta i FSO:s träningsdagar och -läger

Träningsverksamhet
Föreningen arrangerar för Fartgruppens juniorer träningsverksamhet året runt. Fartgruppen har många träningar tillsammans med övriga grupper på Orienterarens stig. Under vinterperioden ligger verksamhetens tyngdpunkt på mångsidig motion, där juniorerna har möjlighet att delta i flera av föreningens gemensamma veckoträningar både inomhus och utomhus. Sommarperiodens verksamhet går i huvudsak ut på att lära sig och förbättra sin orienteringsteknik samt att utveckla fysiska färdigheter. För Fartgruppen hålls egna, regionvisa veckoträningar. Dessutom har juniorerna möjlighet att delta i föreningens andra träningar med stöd av föräldrarna. Under sommarperioden utnyttjas också regionala motionsorienteringar (Borgånejdens motionsorientering och Keski-Uusimaa rastit).

Juniorerna kan delta i flera läger per år med tyngdpunkt på orienteringsteknik. Under sommarperioden arrangeras bl.a. föreningens vårläger och Leimauslägret. Dessutom deltar man i FSO:s storläger. Man har också möjlighet att delta i andra föreningars läger.

Tävlingsverksamhet
I tävlingarna deltar man individuellt och i föreningens stafettlag. De viktigaste nationella tävlingarna är FSOM, NÅID-dagen, KLL, Ungdomens Jukola, FinnSpring, Nuorisoviesti och Oravatonni samt av de internationella tävlingarna ungdomens 10-mila.

Förutom dessa uppmuntras juniorerna att delta i närområdets nationella tävlingar och speciellt i alla sex ungdomsserietävlingar i Borgå, Sibbo, Esbo samt möjligtvis i Lappträsk och Lovisa. OK Trians moderföreningar arrangerar totalt fyra ungdomsserietävlingar, i vilka deltar även OK77:s juniorer från Grankulla.

Övrig verksamhet
För juniorerna arrangeras andra aktiviteter enligt önskemål, som inte direkt hör till orientering. Dessutom hålls föräldrakvällar samt säsongavslutning.