Verksamhetslinje

Ladda här OK Trians verksamhetslinje i pdf-format.

Yleistä

OK Trian on vuonna 2014 perustettu Itäuusmaalainen, kaksikielinen suunnistuksen erikoisseura. Seuran toiminta kattaa koko Itä-Uudenmaan – Porvoo, Sipoo, Loviisa ja Lapinjärvi. OK Trianin taustalla ovat perinteiset ja menestyneet seurat Akilles OK, IF Sibbo-Vargarna ja OK Orient, jotka ovat OK Trian jäsenseuroja. OK Trianilla ei ole henkilöjäseniä, vaan seuraa edustavat suunnistajat ovat jäseniä joko Akilles OK:ssa, If Sibbo-Vargarnassa tai OK Orientissa.

Toiminta-ajatus

OK Trianin tehtävänä on edistää suunnistusharrastusta Itä-Uudellamaalla ja lähialueilla.

Seura tarjoaa kilpailu-, harjoitus-, valmennus-, ohjaus-, koulutus- ja talkootoimintaa. OK Trianissa on tilaa niin huipuille kuin harrastajillekin ikään, sukupuoleen, taitotasoon tai äidinkieleen katsomatta.

Seuran toiminnan pääpaino on kesäsuunnistuksessa. Muut lajit ovat hiihtosuunnistus, pyöräsuunnistus sekä tarkkuussuunnistus.

OK Trianin lähtökohtana on laadukas ja laaja paikallinen toiminta, joka myös luo perustan menestyksekkäälle huippusuunnistukselle.

Visio – Tavoitetila

OK Trian – Suomen mielenkiintoisin suunnistusseura. OK Trian on suunnistusseura, jossa kaikki puhaltavat yhteen hiileen ja jossa kaikki voivat kokea olevansa tärkeä osa seuraa. Yhteisen tekemisen kautta seuran yhteisöllisyys vahvistuu.

Trianin painopisteenä on monipuolinen ja motivoiva lasten ja nuorten liikunta. Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus seuran laadukkaan ja kattavan toiminnan avulla edetä omaan tahtiin ja oman halun mukaisesti suunnistajan polkua, vaikka huipulle saakka.

Seurassa on kaikin puolin kannustava ilmapiiri ja taitoa, tekijöitä sekä taloudellisia edellytyksiä panostaa urheilijoiden valmennukseen, leiritykseen ja kilpailutoimintaan.

OK Trian ja sen jäsenseurat ovat tunnettuja laadukkaasta ja osaavasta kilpailuiden järjestämisestä, hyvistä kartoista ja monipuolisista tapahtumista.

Seura on kaikkien seura ikään, taitotasoon tai panostukseen määrään katsomatta. Trianissa voi harrastaa lajia omalla tasolla suunnistajana, talkoolaisena, taustahenkilönä, valmentajana tai ohjaajana. Tavoitteena on, että yhdessä meillä on hauskaa!

Toiminnan tavoitteet

Liikunnalliset tavoitteet

 • Tarjota haasteellista ja monipuolista liikuntaa
  mahdollisimman monelle Itäuusmaalaiselle lapselle, nuorelle ja aikuiselle.

Kasvatukselliset tavoitteet

 • Opettaa kaikille lajin kanssa toimiville reilua peliä,
  toisten huomioimista sekä luonnon kunnioittamista.
 • Edistää terveellisiä ja liikunnallisia elämäntapoja.

Kilpailulliset tavoitteet

 • Saavuttaa MM-, EM- ja SM-mitaleita nuorten ja aikuisten
  sarjoissa niin henkilökohtaisissa kilpailuissa kuin viesteissäkin.
 • Olla maajoukkue-edustajien johdolla 10-mila sekä Jukolan
  viesteissä parhaiden seurojen joukossa tulevaisuudessa (n. 5-8 vuoden kuluttua).

Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet

 • Luoda koko perheen seura, jolla on suuren seuran hartiat ja
  tukijalat, mutta pienen, kodikkaan, yhteisöllisen FSO-seuran sydän.

Taloudelliset tavoitteet

 • Tarjota jäsenille edullinen tapa harrastaa suunnistusta.
 • Pitää seuran toiminta ja talous tasapainossa.

Arvot ja eettiset linjaukset

OK Trianissa jokainen saa harrastaa suunnistusta omien tavoitteidensa mukaisesti kilpasuunnistajana, harrastajana, ohjaajana, valmentajana tai muuten seuratyöhön osallistuvana.

Korostamme hyvää käytöstä, toisten arvostamista ja kunnioittamista, terveellisiä elämäntapoja ja päihteettömyyttä. OK Trian noudattaa kilpailutoiminnassa Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjä ja Suomen Urheilun eettisen keskuksen (SUEK) antidoping-sääntöjä.

Luonnon ja ympäristön huomioonottaminen on keskeinen osa OK Trianin toimintaa. Huomioimme myös muut luonnossa liikkujat, maanomistajat sekä metsästysseurat.

Nuorisotoimintamme on kasvattavaa, opettavaa, hauskaa ja kannustavaa. Nuorisotoiminnalle tärkeitä asioita ovat turvallisuus, leikinomaisuus, myönteisten elämysten saaminen, luonto ja ystävät.

Suunnistuskoulut toimivat yhdessä sovittujen toiminnan pelisääntöjen mukaisesti ja näiden pelisääntöjen noudattamista seurataan. OK Trian ei salli toiminnassaan minkäänlaista kiusaamista eikä seksuaalista ahdistelua. Seura toimii suvaitsevasti ja tasa-arvoisesti eikä arvota toiminnassaan urheilijoita sukupuolen, kansallisuuden tms. perusteella.

Tarjoamme urheilijoillemme hyvän kokonaisympäristön valmennuksellisesti, taloudellisesti sekä ilmapiirin osalta.

Kannustamme lasten vanhempia osallistumaan aktiivisesti seuran toimintaan, mikä antaa koko perheelle mahdollisuuden terveen ja luonnonläheisen liikunnan harrastamiseen.

Urheilun reilun pelin periaatteet ja pelisäännöt

Seura noudattaa urheilun reilun pelin periaatteita: 1. Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun, 2. Vastuu kasvatuksesta 3. Terveyden turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 4. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus 5. Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen.

Kaikissa nuorisoryhmissä sovitaan yhteisistä pelisäännöistä harrastajien ja ohjaajien kesken aina kauden alussa, ja joista informoidaan myös lasten vanhempia. Ohjeistuksessa seurataan Olympiakomitean vastaavia käytäntöjä.

Seuran peruspelisäännöt ovat seuraavat:

 1. Ilmoittaudun
  ajallaan tapahtumiin
 2. Saavun
  tapahtumiin ajoissa
 3. Tulen
  tapahtumiin hyvällä ja positiivisella asenteella
 4. Kuuntelen
  ohjaajia
 5. Kannustan
  ja autan muita
 6. Pidän
  yllä positiivista ilmapiiriä

Seuran toimintatavat ja -muodot

OK Trian on Suomen Suunnistusliiton, Finlands Svenska Orienteringsförbund rf:n sekä Nyland-Åboland Idrottsdistriktin jäsen.

Seuraa koskevat päätökset tehdään yleiskokouksissa. Syyskokouksessa valitaan seuran puheenjohtaja ja hallitus, hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus. Kevätkokouksessa vahvistetaan edellisen kauden vuosikertomus ja tilinpäätös.

Seuran toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 2 edustajaa jokaisesta jäsenseurasta. Hallituksen alaisuudessa toimii erilaisia ryhmiä, joista merkittävin on Suunnistajan polun johtoryhmä. Ryhmät laativat hallituksen ohjauksessa omat osuutensa vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon, jotka seuran syyskokous hyväksyy. Ryhmät valmistelevat omat osuutensa edellisen vuoden vuosikertomukseen. Toimintasuunnitelmasta ja vuosikertomuksesta selviävät yksityiskohtainen toiminta sekä harjoitusten, leirien ja erilaisten tapahtumien määrä.

Nuorisotoiminta

Nuorisotoiminnan perustana on ympärivuotinen 6–10-vuotiaille suunnatut paikalliset suunnistuskoulut. Suunnistuskaudella järjestetään ryhmille ohjattuja suunnistusharjoituksia ja talvikaudella lisäksi sisäharjoituksia.

Suunnistuskoulujen jatkeena toimii aktiivisesta harjoittelusta ja kilpailemisesta kiinnostuneille 11-14-vuotiaille Vauhtiryhmä. Ryhmään pääsyn edellytyksenä on ensisijaisesti nuoren oma halu kehittyä urheilijana tai harrastaa lajia aktiivisesti. Ryhmä tarjoaa nuorille useita viikoittaisia harjoituksia.

Nuoria kannustetaan osallistumaan kilpailutoimintaan. OK Trianin nuoret osallistuvat aktiivisesti nuorille järjestettyihin viestikilpailuihin, joihin jokaiselle halukkaalle pyritään löytämään sopiva joukkue.

Seura tukee ja kannustaa myös lasten vanhempia osallistumaan ohjaajakoulutuksiin.

Kilpasuunnistus

OK Trianin Kisaryhmä vastaa 16-, 18- ja 20-sarjoissa ja Huippuryhmä 21-sarjoissa aktiivisesti kilpailevien urheilijoiden valmennustoiminnasta. Kisa- ja Huippuryhmä on ensisijaisesti tarkoitettu harjoitteluun ja kilpailemiseen selkeästi sitoutuneille, kansalliseen tai kansainväliseen kilpailumenestykseen tähtääville urheilijoille. Kisa- ja huippuryhmän toimintaan toki mahtuvat kaikki ryhmien ikähaarukkaan sopivat henkilöt tavoitteista ja menestyksestä huolimatta.

Ryhmissä järjestetään säännöllisesti ympäri vuoden monipuolisia harjoituksia panostaen monipuoliseen taitoharjoitteluun. Lisäksi järjestetään säännöllistä leiritystä, pyritään antamaan mahdollisuus henkilökohtaiseen valmennukseen ja seurataan urheilijoiden kehittymistä säännöllisellä testauksella ja raportoinneilla.

Seuratoiminta ja harrastussuunnistus

OK Trianissa eri ryhmien harjoitukset ovat kaikille avoimia. OK Trian järjestää lisäksi harjoituksia yhteistyössä lähiseurojen kanssa. Kunto-, aikuis- ja veteraanisuunnistajille tarjotaan mahdollisuus harrastaa lajia säännöllisesti ja kehittää itseään omien resurssien mukaan laadukkaissa harjoituksissa.

Kuntoharrastajille tarjoamme laadukasta suunnistusopetusta suunnistuskoulujen ja LiikettäNiveliin hankkeen kautta. Nuoret harrastesuunnistajat kuuluvat nuorille tarkoitettuihin ryhmiin (Suunnistuskoulu, Vauhti, Kisa) ja aikuiset Superryhmään.

OK Trian järjestää koulutusta mm. ratamestarityöskentelyssä, kartoitustoiminnassa, nuorten ohjaamisessa ja valmennuksessa. Seuralaisia kannustetaan talkootyöhön seuran tapahtumissa. Talkootyöstä ei pääsääntöisesti makseta palkkioita.

Vuoden aikana seura järjestää erilaisia omia tapahtumia (esim. SailTrian, TonttuTrian, Wessökaflen ja Byakampen), joiden tehtävänä on rakentaa myönteistä seurahenkeä sekä yhteenkuuluvuutta. Tämä tapahtuu resurssien ja toiminta-aikataulujen puitteissa.

Kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen

Kilpailujen järjestäjänä seuran tavoitteena on jatkaa laadukasta toimintaa, joka tukee seuran hyvää imagoa sekä taloutta. Kilpailujen järjestämisryhmän järjestämistä tapahtumista tärkeimmät ovat vuosittain järjestettävä kansallinen suunnistuskilpailu, kuntosuunnistustapahtuma Raatojuoksu sekä Jukola 2023. Lisäksi OK Trian järjestää tietyin väliajoin suurempia kansallisia- tai arvokilpailuja (SM- tai muita arvokilpailuja). Trianin jäsenseurat järjestävät säännöllisesti kuntosuunnistustapahtumia yhteistyössä naapuriseurojen kanssa ja alle 18-vuotiaille suunnattuja Nuorisosarjakilpailuja.

Trian järjestää LiikettäNiveliin hankkeen kautta erilaisia harrastetapahtumia (kouluille, päiväkodeille, perheille yms.). Lisäksi seura järjestää yhteistyökumppanien kanssa sovittaessa erilaisia tapahtumia.

Kartoitustoiminta

Tärkeänä osana suunnistustoimintaa on myös ajantasaiset kartat. Olemme jäsenseurojen kautta omalta osaltamme varmistamassa alueidemme karttojen ajantasaistamisen Itä-Uudellamaalla. Tavoitteena on, että kuntosuunnistuksiin, kilpailuihin ja koulujen tarpeisiin on ajantasaiset ja laadukkaat kartat.

Viestintä

Seuran ulkoisen ja sisäisen tiedotuksen tärkein kanava on OK Trianin kotisivut www.oktrian.fi. Sisäisen tiedotuksen kanavia ovat myös seuran eri WhatsApp ryhmät sekä Savumerkit-uutiskirje. OK Trianin toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan jäsenille Nimenhuuto-jäsenpalvelun kautta. OK Trianilla on myös omat Facebook-sivut, Instagram-, Twitter -tilit sekä Youtube -kanava. Tärkeänä ulkoisen viestinnän kanavana käytetään myös paikallismedioita (lehti ja radio).

Viestintään kehitetään koko ajan eri viestintävälineiden tarjoamien mahdollisuuksien mukaan.

Seuran toiminnan aikataulu – vuosikellot

Seuran toiminnan keskeiset elementit on kuvattu hallinnolliseen- ja toiminnalliseen vuosikelloon (kuvat alla).

Seuran organisaatio ja vastuuhenkilöiden roolit

Hallitus

 • Hallitusta johtaa seuran puheenjohtaja ja siinä on 6
  jäsentä, 2 jokaisesta jäsenseurasta
 • Suunnittelee ja johtaa seuran toimintaa sekä edustaa
  seuraa
 • Johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
  sekä valvoo seuran sääntöjen noudattamista
 • Kutsuu koolle seuran kokoukset ja valmistelee niissä
  käsiteltävät asiat
 • Toimeenpanee seuran kokouksen päätökset
 • Laatii ehdotukset toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi,
  toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 • Valitsee tarvittaessa jäsenet vuosikokouksen asettamiin ryhmiin

Puheenjohtaja:

 • Toimii seuran hallituksen johtajana ja kutsuu hallituksen koolle.
 • Vastaa yhdessä hallituksen ja muiden avainhenkilöiden kanssa seuran
  toiminnan lyhyen ja pitkäntähtäimen suunnittelusta, toimintalinjan laatimisesta
  ja noudattamisesta.
 • Vastaa yhteydenpidosta jäsenseuroihin
 • Avustaa mahdollisuuksien mukaan varainhankintaa.
 • Vastaa osaltaan yhteydenpidosta yhteistyökumppaneihin
 • Toimii seuran toiminnanjohtajan esihenkilönä

Sihteeri:

 • Toimii seuran ja hallituksen sihteerinä.
 • Hoitaa seuran kirjeenvaihtoa.
 • Hoitaa seuran jäsenten muistamiset yhteistyössä muun jäsenistön kanssa.
 • Hoitaa seuran virallisten asiakirjojen toimittamisen viranomaisille.

Koostaa toimintasuunnitelman ja vuosikertomuksen yhteistyössä muiden vastuuhenkilöiden kanssa.

Talousvastaava:

 • Vastaa seuran talousarvion laadinnasta ja seurannasta sekä talouden
  suunnittelusta kokonaisuutena.
 • Hyväksyy laskut.
 • Tiedottaa säännöllisesti hallitusta seuran taloudellisesta tilanteesta.

Toiminnanjohtaja

Pääasiallinen tehtävä: koordinoida ja kehittää seuran toimintaa

 • Yleinen seuratoiminta
  – Toimii seuran palkattujen toimihenkilöiden esihenkilönä
  – Hallitsee seuran päivittäistä rahaliikennettä
  – Vastaa seuran sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta
  – Ylläpitää kotisivuja, Nimenhuutoa ja some-tilejä omalta osaltaan
  – Osallistuu hallituksen kokouksiin asiantuntijana
  – Raportoi työajastaan ja tehtävistä työnantajalle
  – Pitää yhteyttä ja raportoi tarpeen mukaan eri sidosryhmille (julkinen sektori, SSL, FSO, rahoittajat, yhteistyökumppanit…)
 • Seuratoiminnan suunnittelu ja toteutus
  – Vastaa osaltaan seuran toimintasuunnitelman laatimisesta, sen mukaisen toiminnan toteutumisesta ja vuosikertomuksen tekemisestä
  – Koordinoi Suunnistajan polun toimintaa (toimii suunnistajan polun johtoryhmän puheenjohtajana)
  – Tukee suunnistajan polun eri ryhmien vetäjiä
  – Osallistuu tarvittavin osin toiminnan järjestelyihin tai toteutukseen (esim. tilavaraukset)
 • Kilpailut ja tapahtumat
  – Osallistuu kilpailujen ja tapahtumien suunnitteluun sekä toteutukseen
  – Osallistuu erikseen määriteltäviin seuran kannalta tärkeisiin järjestettäviin tapahtumiin

Valmennuspäällikkö

Pääasiallinen tehtävä: Koordinoida ja kehittää seuran valmennustoimintaa

 • Seuran valmennustoiminnan johtaminen
  Laatii seuran harjoitustoiminnan vuosisuunnitelman, sekä suunnittelee kuukausittaiset ja viikoittaiset harjoitukset että leirit
  – Osallistuu Suunnistajan polun johtoryhmän toimintaan
  – Tukee suunnistajan polun eri ryhmien toimintaa
  – Ylläpitää hyvää yhteistyötä seuran menestyksekkään toiminnan kannalta tärkeisiin toimijoihin, kuten FSO ja SSL.
 • Harjoitusten toteutus
  Pääosin suunnittelee ja koordinoi, mutta myös järjestää fysiikka- ja tekniikkaharjoituksia
  Tukee ja avustaa muita harjoituksenjärjestäjiä
  Ohjaa seuran osalta Porvoon Urheiluakatemian harjoituksia
 • Henkilökohtainen valmennus
  Konsultoi ja ohjeistaa urheilijoita ja heidän henkilökohtaisia valmentajiaan
  Vastaa Taso –testien toteutuksista
 • Leirit ja harjoituspäivät
  Vastaa seuran leirien ja harjoituspäivien suunnittelusta ja osallistuu tarvittavilta osin toteutukseen
 • Kilpailut ja tapahtumat
  Seuran kilpailukalenterin ylläpito ja kilpailuihin valmistautumisen koordinointi
  Antaa tarpeen mukaan näkemyksensä viestivalinnoista
  Osallistuu erikseen määriteltäviin seuran kannalta tärkeimpiin kilpailuihin

Yleinen seuratoiminta

Raportoi työajastaan ja tehtävistä työnantajalle
Raportoi tarpeen mukaan eri sidosryhmille (rahoittajat, yhteistyökumppanit…)
Osallistuu pyydettäessä hallituksen kokouksiin

Suunnistajan polun johtoryhmä:

 • Vetäjänä toimii seuran toiminnanjohtaja
 • Vastaa eri valmennusryhmien toiminnasta
 • Koordinoi ryhmien suunnitelmallista harjoitus- ja kilpailutoimintaa
 • Koordinoi Jukola/ Venla viestijoukkueet, ilmoittautumiset +matkat
 • Koordinoi muiden viestien joukkuevalintojen teon
 • Vastaa tietotaidon ylläpidosta, huolehtii tarvittavasta jäsenten
  valmennus-, ohjaaja- yms. koulutuksesta.
 • Valitsee palkittavat ja stipendien saajat, jotka hallitus hyväksyy

Suunnistajan polun ryhmät:

 • Vetäjänä toimii valittu vastuuhenkilö
 • Suunnittelee ja toteuttaa oman ryhmän suunnitelmallista harjoitus- ja kilpailutoimintaa.
 • Vastaa ryhmän sisäisestä viestinnästä
 • Huolehtii erityisesti oman ryhmän viestijoukkueiden ilmoittautumisista
  ja joukkuevalinnoista
 • Vastaa osaltaan valmennusleirien, kilpailumatkojen ja muiden tapahtumien
  järjestämisestä
 • Kannustaa ryhmän jäseniä kehittämään ja ylläpitämään tietotaitoa (valmennus-,
  ohjaaja- yms.)
 • Esittää oman ryhmän palkittavat ja stipendien saajat suunnistajan polun
  johtoryhmälle
 • Kehittää oman ryhmän toimintaa

Talousryhmä:

 • Ryhmän puheenjohtaja koordinoi seuran varainhankintaa.
 • Varainhankinnan rungon muodostaa kilpailujen ja tapahtumien
  järjestäminen sekä yhteistyösopimukset.
 • Talkootoimintaan pyritään rekrytoimaan jäsenseurojen jäsenet
  mahdollisimman laajasti.
 • Huolehtii jäsenseurojen kanssa ajallaan avustushakemuksista: Kunnille,
  SSL:lle sekä muille mahdollisille tahoille.

Kilpailuryhmä:

 • Vetäjänä toimii kilpailuryhmän puheenjohtaja ja jäseninä ovat jäsenseurojen
  edustajat, vähintään 2 jokaisesta seurasta.
 • Kilpailutoiminta käsittää OK Trianin järjestämät kilpailut
  seuranmestaruuskilpailuista aina arvokilpailuihin asti. Kansallisten ja
  arvokilpailuiden järjestämisestä päättää kilpailuryhmän esityksestä seuran
  hallitus.
 • Kilpailujen hakemisesta vastaa kilpailuryhmä.
 • Järjestettävien kilpailujen osalta ryhmä vastaa kilpailun johtajan ja
  varajohtajan nimeämisestä, jotka yhdessä kokoavat kilpailuun tarvittavan
  henkilöstön ja vastaavat kilpailun toteuttamisesta.
 • Kilpailuihin ilmoittautumisia koordinoi seurassamme erikseen nimetty
  henkilö.
 • Kilpailuihin ilmoittautuminen hoituu pääsääntöisesti Irman kautta.

Rahastonhoitaja (toiminnanjohtaja):

 • Maksaa seuralle kuuluvat laskut. Laskun maksu tapahtuu laskun
  hyväksymisen jälkeen.
 • Seuraa seuralle tulevia suorituksia ja tiedottaa niistä asianosaisille.
 • Toimittaa seuran kuitit kirjanpitäjälle kirjanpitosopimuksen mukaisesti.

Media ja viestintävastaava:

 • Vastaa seuran sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä
 • Toiminnanjohtaja tällä hetkellä hoitaa viestinnän.

LiikettäNiveliin projektipäällikkö

Pääasiallinen tehtävä: suunnittelee ja koordinoi LiikettäNiveliin projektia

 • Laatii hankkeen vuosiohjelman.
 • Suunnittele koulukierroksen sisällön ja laatii koulukierrokselle
  aikataulun keväälle ja syksylle.
 • Vastaa budjetista.
 • Suunnittelee suunnistuskurssit ja materiaalin.
 • Yhteistyössä seuraväen kanssa suunnittelee ja toteuttaa hankkeen
  tapahtumat.
 • Markkinoi LiikettäNiveliin tapahtumia (seuran omat tapahtumat, jotka
  ovat myös LN-tapahtumia).
 • Vastaa yhteydenpidosta alueen toimijoihin ja sidosryhmiin.
 • Raportoi hankkeesta hallitukselle, ohjausryhmälle sekä rahoittajille.
 • Vastaa kiintorasteista ja mobo-rasteista ja niiden tarjoamisesta
  kouluille.