Röksignaler -nyhetsbrev

OK Trians nyhetsbrev Röksignaler skickas med e-post ca. 4-5 gånger om året till alla moderföreningarnas medlemmar, som har sina kontaktuppgifter up-to-date i MyClub medlemsregistret. Det lönar sig att kontrollera att dina uppgifter är uppdaterade så att Röksignalerna kan nå även dig.

Du kan även läsa röksignalerna nedan.

Årets 2022 nyhetsbrev

4/20223/20222/20221/2022

Årets 2021 nyhetsbrev

5/20214/2021 3/2021 2/20211/2021