Rör på påkarna vuxenkurs i orientering -Sibbo

Rör på påkarna orienteringskurs för vuxna

Kursen i Sibbo arrangeras under augusti-september med start 4.8.2021 kl. 18. Kursens höjdpunkt och avslutning är deltagande i motionsorienteringen Kadaverloppet 6.11.2021. Kursens program och anmälningsblanketten hittar du nedan.

Kursavgift: 60 euro innehåller kursmaterial och handledning, kartor, motionsorienteringarnas deltagaravgift och Kadaverloppets startavgift.

Alla intresserade, oberoende av ålder och tidigare kunskaper, är välkomna på kursen!

Undervisningen sker på svenska och finska, vid behov även på engelska.

Förfrågningar: Rita Wickholm, 050-5758707, rita.wickholm@gmail.com.