Skolan på kartan temavecka 2024

Även detta är vi med på landsomfattande Skolan på kartan temavecka både i Borgå och Sibbo. Mera information om veckan uppdateras på denna sida och vi skickar också till skolorna information om veckan under mars månaden.

Skolan på kartan teemaveckan i Borgå och i Sibbo arrangeras 22.-26.4.2024.
Hippo familjeäventyr arrangeras i Borgå 23.4.2024 och i Sibbo 25.4.2024.
Mera info om Hippo familjeäventyret.

Orientering under skolan på kartan temaveckan
BORGÅ

* skogsorienteringskontroller på Jonasbacken och Kokon. Kontrollerna är i terrängen 22.-26.4.
* gårdsplanorienteringskontroller på några skolgårdar. Färdiga banor, skolorna utmärkar kontrollerna själva. Dessa banor kan ni utnyttja även efter temaveckan.
* Hippo familjeäventyret 23.4. kl, 17.30-19.00 A.E. skolans och Strömborgska skolans område, Näse skolgatan 3.

Kartorna i pdf-format hittas på denna sida. Ni får fritt ladda ner och printa ut kartorna till skolans förfogande.

OBS! Av någon anledning, i förhandsvisningen syns på vissa kontroller förbjudna områdets raster. Dessa hör inte till banan och de syns inte på den nedladdade kartan och inte heller i utskriften. Rastret som hör till kartan har placerats t.ex. till platser där det är förbjudet att gå.

SKOGSORIENTERING

JONASBACKEN 8 st slingor (0,6km-1,0 km) och alla kontroller karta. Kontrolldefinitioner på svenska kan laddas här.

KOKON – 8 st slingor och alla kontroller karta. Kontrolldefinitioner på svenska kan laddas här.

* Kontrollerna är i terrängen 22.-26.4. Kontrollerna är utmärkta med en laminerad orange-vit lapp med kodnummer och Skolan på kartan logo.

ORIENTERING PÅ SKOLGÅRDSKARTAN

A.E. -KOULU OCH STRÖMBORGSKA SKOLAN – skolgårdskarta, flera korta slingor och alla kontroller karta. OBS! endel av banorna (4 st) har start på A.E. skolans gårdsplan och en del på (4 st) Strömborgska skolans gårdsplan.

HINDHÅR SKOLA – skolgårdskarta, 8 st korta (170-300 m) slingor och alla kontroller karta.

HUHTISEN KOULU – skolgårdskarta, 6 st korta (200 -500 m) slingor och alla kontroller karta.

VÅRBERGA SKOLA – skolgårdskarta, 8 st korta (170-300 m) slingor och alla kontroller karta.

TOLKKISTEN KOULU – skolgårdskarta, 8 st korta (200-300 m) slingor och alla kontroller karta.

* För dessa orienteringar skall skolorna själv sätta ut kontrollerna i terrängen. Färdiga kontroll lappar med kodsiffra eller utan kod kan laddas ner HÄR.

* Dessa banor kan utnyttjas också efter temaveckan.

SIBBO

* skogsorienteringskontroller i terrängen kring Sipoonlahti skolområdet och i Rux. Kontrollerna är i terrängen 22.-26.4.
* Hippo familjeäventyr 25.4. kl. 17.30-19.00 Miilis skolcentrum, Söderkulla skolvägen 3

Kartorna i pdf-format hittas på denna sida. Ni får fritt ladda ner och printa ut kartorna till skolans förfogande.

OBS! Av någon anledning, i förhandsvisningen syns på vissa kontroller förbjudna områdets raster. Dessa hör inte till banan och de syns inte på den nedladdade kartan och inte heller i utskriften. Rastret som hör till kartan har placerats t.ex. till platser där det är förbjudet att gå.

SKOGSORIENTERING

SIPOONLAHTI
1. Bana 1 (1,5 km)
2. Bana 2 (0,6 km)
3. Bana 3 (0,5 km)
4. Bana 4 (0,9km)
5. Alla kontroller

RUX
1. Normal 1, normal 2
2. Poängorientering 1, poängorientering 2
3. Slinga 1, slinga 2, slinga 3, slinga 4 och slinga 5
4. Instruktioner till olika orienteringsformer i Nickby.

För dessa har vi färdigt utsatta kontroller i terrängen 22.-26.4. Kontrollerna är utmärkta med en orange-vit laminerad lapp, som har Skolan på kartan logo samt kodsiffra.

ORIENTERING PÅ SKOLGÅRDSKARTAN

BORGBY SKOLA – skolgårdskarta, 8 st slingor och alla kontroller karta
BOXBY SKOLA – skolgårdskarta, 8 st slingor och alla kontroller karta
GUMBOSTRAND SKOLA – skolgårdskarta, 8 st slingor och alla kontroller karta
SALPAR SKOLA – skolgårdskarta, 8 st slingor och alla kontroller karta
SÖDRA PAIPIS SKOLA – skolgårdskarta, 8 st slingor och alla kontroller karta

* För dessa orienteringar skall skolorna själv sätta ut kontrollerna i terrängen. Färdiga kontroll lappar med kodsiffra eller utan kod kan laddas ner HÄR.

* Dessa banor kan utnyttjas också efter temaveckan.

Reservera dagarna på kalendern!
Välkommen med på temaveckan och familjeäventyret!

MERA INFO
Temaveckan: toiminnanjohtaja@oktrian.fi
Hippo familjeäventyret Sibbo: magnus.engblom@iki.fi
Hippo familjeäventyret Borgå: heidi.liljestrom@oktrian.fi
Mera info om veckan för läraren  på officiella Skolan på kartan sidan.