OK Orient

OK Orient är en specialförening i orientering verksam i Östnyland med tyngdpunkt på Borgå och Lovisanejden. Vår målsättning är att erbjuda fritids-, tränings- samt tävlingsmöjligheter av hög kvalitet för såväl unga som äldre allt enligt egen prestationsförmåga.

Juniorarbetet spelar en central roll i vår verksamhet. OK Orients framtid ligger i juniorerna, vilka stöds av vuxna elitorienterare, yrkeskunniga tränare och aktiva vuxna.

Bli medlem : https://okorient.myclub.fi/login

OK Orients styrelse
Ordförande: Nina Simosas, nina.simosas@gmail.com, tel: 050 341 2704

MEDLEMSAVGIFT 2024

OK Orients medlemsavgift för 2024 levereras via e-post i april-juni till alla som har sina kontaktuppgifter uppdaterad i medlemsregistret MyClub. Om du inte ännu har uppdaterat din e-postadress i MyClub, så vänligen fyll i informationen nu. Ifall du inte får fakturan per epost, så kan du betala den direkt till kontot med informationen nedan.

Texten ”betald” syns automatiskt på fakturan, eftersom beloppet tekniskt sett inte kunde antecknas på fakturan. Detta för att man kan själv välja betalar man person medlemasvgiften eller familjmedlemsavgiften. Medlemsavgiften är alltså inte ännu betald trots att det står på fakturan betald.

Medlemmarna i OK Orient får avgiftsfritt delta i motionstillfällen som OK Orient arrangerar.

Mottagare: OK Orient
Mottagarens kontonummer: FI43 4055 7620 0140 36
Avgift: 60 Eur/ person elleri 150 Eur/ familj
Meddelande: skriv på meddelandefältet namn på de personer betalningen gäller

Mvh,
OK Orient styrelse