Anvisningar för motionsorienteraren

Motionsorienteringen erbjuder varje vecka nya banor och utmaningar, som hjälper er att förbättra konditionen men som också ger utmaningar för hjärnan. För att motionstillfället blir en trevlig erfarenhet för alla, så gäller det att komma ihåg följande anvisningar.

 • FÖLJ ARRANGÖRENS ANVISNINGAR
  Parkera din bil så, att den inte förhindrar övrig trafik. Kom ihåg att vi är gäster på markägarens land. Motionsorienteringarna är officiella evenemang som inte kan arrangeras på basen av allemansrätten. Läs mera om allemansrätten och orientering.
 • BEKANTA DIG MED REGLERNA OCH ANVISNINGARNA
  På motionsorienteringstillfällen följer vi Finska orienteringsförbundets (SSL) regler samt de anvisningar som arrangören har ställt. Brist på kunskap om reglerna och anvisningarna ger dig ingen rätt att överträda dem och det frigör dig inte från påföljderna av policyöverträdelsen.
 • VÄLJ DEN BANA SOM MOTSVARAR DIN KONDITIONS- OCH KUNSKAPSNIVÅ
  Red ut först banlängderna och hur utmanande de är och efter utvärderingen av egen nivå och banornas krav väljer du din bana. Om du är osäker på vilken bana skulle passa dig bäst. så fråga råd av arrangören, som känner bäst terrängen och hur krävande banorna är.
 • ANMÄL DIG I STARTEN OCH I MÅLET
  Om bokföringen i målet inte motsvarar med startens bokföring, så är arrangören pliktig att reda ut vem av deltagaren saknas och vid behov kontakta polismyndigheterna för att starta letande av den saknade personen.
 • OBSERVERA OMGIVNINGEN
  Allemansrätten och speciellt kännedom och åtlydning av plikterna hör till varje orienterares grundkunskaper. Varje deltagare är pliktig att hjälpa den som har skadat sig eller som har gått vilse i terrängen.
 • ORIENTERINGSFÖRBUNDET HAR FÖRSÄKRAT ARRANGÖRERNA, DELTAGAREN ANSVARAR FÖR SINA EGNA FÖRSÄKRINGAR
  Orienteringsförbundet har tagit Pohjolas tupla-turva försäkring för sina medlemsföreningar, vilket inkluderar arrangörernas olycks- och ansvarsförsäkring.

  De som deltar i motionsorienteringstillfället gör det på sitt eget ansvar och ansvarar själv för sina egna försäkringar. Förbundets tävlingslicens innehåller olycksförsäkringen, vilket är ett bra alternativ för att försäkra sig för olyckor i orienteringssammanhang.