Startgruppen

Efter Startkursen kan man fortsätta att förkovra sig inom grenen i OK Trians Startgrupp. I gruppen fortsätter inlärningen av orienteringsgrunderna genom olika övningar, lekar med mera. Målsättningen är att varje deltagare i Startgruppen i egen takt samlar på sig kunnande och mod för att självständigt klara sig igenom en enkel orienteringsbana.

Startgruppen tränar på samtidigt på hela föreningens träningar som alla andra orienterare i föreningen. Startgruppen har på dessa träningar sin egen uppvärmingslek el.dyl. samt egna ledare på plats. På dessa gemensamma träningar har man chans att bekanta sig med föreningens andra medlemmar samt se hur de ”stora” tränar. På samma sätt har de också börjat med orientering. Från början med grunderna. Flera av våra äldre orienterare har varit hjälpledare på startkursen, så flera bekanta ansikten är också på plats.

Då man efter Startkursen forsätter i Startgruppen blir man medlem i föreningenFör dem som deltagit i Startkursen beaktas den redan erlagda startkursavgiften i föreningens säsongsavgift  (60 €), så det återstår bara att betala 30 € av säsongsavgiften för nya deltagare i Startkursen. Detta faktureras senare via moderföreningen. Denna säsongsavgift berättigar en att delta i all föreningens verksamhet och alla evenemang. Tilläggsuppgifter om föreningens medlemsförmånder finns här.

Startguppen har verksamhet året om. Man kan ansluta sig till Startgruppen när som helst under säsongen, så det gör inget om man missar de första träningarna eller om orienteringsflugan biter först under hösten.

Barn under skolådern bör ha en egen följeslagare med under Startgruppens träningar.

Startgruppens träningar i juni

må 10.6. Motionsorientering Norike/ OK Orient
ons 12.6. Hela föreningens Jukola-träning i Lappträsk (egen bana gör startgruppen)
må 17.6. Motionsorientering Seitlax/ AOK
ons 19.6  KU-rastit/ SV
ons 26.6. Hela föreningens träning (egen bana gör startgruppen)

Träningarnas aktuella information hittas i verksamhetskalendern i Nimenhuuto

Information om startgruppens verksamhet:
Borgå: Iiro Linko, iiro.Linko(at)fimnet.fi , tel: 0400 952209
Sibbo: Magnus Engblom, magnus.engblom(at)iki.fi, tel: 050 5686917

Då man börjar bli intresserad av tävlingsorientering och färdigheterna har blivit så pass bra, att man kan klara av en rak orienteringsbana på egen hand, kan rutten förtsätta till Fartgruppen och därifrån kan man om man vill, då färdigheterna utvecklas och åldern stiger, fortsätta till föreningens övriga verksamhetsgrupper.