JunnuJukola

Resultat

Sibbo skolmästerskap i orientering 4.5.2023
Söderkulla, Kompassgränd

TÄVLINGSDIREKTIV 
Arrangör : If Sibbo-Vargarna rf / orientering & OK Trian
Tävlingsledare : Eveliina Muukkonen, 041 544 6616
Banläggare : Eveliina Muukkonen

Vägvisning
Från korsningen av Amiralsvägen och Kompassgränd. Tävlingscentralens adress är Kompassgränd, Sibbo. Parkeringen är på Kompassgrändens grusplan.

Start
Till start ca. 500 m. Snitsling från tävlingscentralen. Tävlingsklassernas första start är kl. 9.30, öppna klassernas är 10.05.

Startlistorna

Startfållans funktioner i tidsordning
3 min. namnupprop 3 min. före start
2 min. utdelning av emitkort
1 min. orienteraren får kartan och blir instruerad
5 sek  emitnollning vid startlinjen

Mål
Målet är vid Söderkullas skidstadion. Tävlingskortets tömning sker vid tävlingscentralen, avstånd från målet är ca. 200 m.

Banlängder – Distans – Antal kontroller
3-4 klass (grön bana) – 800 m – 6 st.
5-6 klass (vit bana) – 900 m – 7 st.

Längs med friluftsspår och stigar, som avviker från tävlings- och huvudrutterna, har bilder på smiley face placerats, de berättar om du är på rätt väg eller ej. 

😀 = Glad min, du är på rätt spår, fortsätt framåt

🙁 = Ledsen min, du har avvikit från rutten, vänd om

Karta
Utskriftskarta, uppdaterad 2019. Skala 1:5000 i alla klasser. Ekvidistans 5 m. Kartan är i plastfodral.

Kontrollangivelser
Kontrollangivelser finns printade på kartan.

Kontroller och stämpling
Modellkontroll finns i tävlingscentralen. Emitstämpling. Varje tävlande har ett eget emitkort för stämpling. Lånade emitkort delas ut vid start. Alla lånade emitkort returneras vid mål. Kontrollerna är märkta med kodnummer. KOLLA KODEN.

Förbjudna områden
Tomter och gårds-områden är förbjudna

LYCKA TILL!

JunnuJukola i Sibbo på torsdagen 4.5.2023 
= Sibbo skolornas orienteringsmästerskap och andra orienteringsaktiviteter för klasser 3.-6.

If Sibbo-Vargarnas orienteringssektion har av fritidssektorn fått i uppdrag att anordna mästerskap i orientering för Sibbo-skolorna torsdagen 4.5.2023. Samling vid Söderkulla skidstadion.

Första starten sker klockan 9.30. Kom i god tid till tävlingen, senast 45 minuter före din starttid! Startlistorna finns till påseende på OK Trians hemsidor torsdag 27.4.

Startlistorna

Kartans skala 1: 5 000 (1 cm på kartan = 50 m i terrängen)

Tävlingsklasser
Flickor/ Pojkar:
Åk 3-4 (grön bana)
Åk 5-6 (vit bana)

Grön bana
Tydligt, sammanhängande nät av vägar, stigar, staket, stenmurar, vattendrag, öppen mark eller liknande. Lätta kontroller på eller alldeles intill själva vägen, stigen, vattendraget, den öppna marken osv. Skyltar med glada och sura gubbar ställs på stigar för att visa att man är på rätt spår. 

Vit bana
Samma typ av terräng som för grön bana, men kontrollen kan ligga vid sidan av vägen, stigen, stenmuren, vattendraget, den öppna marken eller liknande. Själva punkten som kontrollen sitter vid är fortfarande lätt och tydligt, till exempel en sten eller en tydlig höjd. 

OBS! EMIT tidtagning i tävlingsklasserna. Ta egen emitbricka med om du har. Uppge emitbrickans nummer vid anmälningen. Lånebrickor delas ut till tävlande på tävlingsplatsen.


Icke-tävlingsklass = skärmskoj
Det finns också icke-tävlingsklasser, som man kan delta i tillsammans med en kompis och utan tidtagning. Samma klass för flickor och pojkar:
Skärmskoj åk 3-4 “grön bana”
Skärmskoj åk 5-6 “vit bana”
Deltagarna i skärmskoj startar samtidigt som tävlingsklasserna. Ingen tidtagning i dessa klasser.

Övriga orienteringsaktiviteter 

Utöver orienteringsbanor anordnar vi olika orienteringsrelaterade aktivitetsstationer på evenemangsområdet där alla som inte vill orientera kan delta. Självklart kan även de som deltar i orienteringen besöka aktivitetsstationer efter sin egen prestation om det finns tid. Åtminstone följande aktiviteter är tillgängliga:
– stämplingsbana
– konorientering
– minnesorientering
– ”Pokemon”-orientering osv.

Skolorna ansvarar själva för transporter och måltider.

Anmälningarna görs centralt av respektive skola.

Skriftliga anmälningar på anmälningsblanketten per e-post till eveliina.muukkonen@oktrian.fi senast torsdagen 20.4.2023 

Tilläggsuppgifter: Eveliina Muukkonen, eveliina.muukkonen@oktrian.fi, 0415446616

Välkommen till den vårliga skogen!

If Sibbo-Vargarnas orienteringssektion och OK Trian