Skolmästerskap

Borgå skolornas orienteringsmästerskap 28.9.2023

Borgå skolornas orienteringsmästerskap för klasser 3.-6. på torsdagen 28.9.2023

OK Trian och orienteringssektionen i Porvoon Urheilijat har av Borgås idrottstjänster fått i uppdrag att anordna mästerskap i orientering för Borgå-skolorna torsdagen 28.9.2023.
Samling vid Kokon badinrättning.

Första starten sker klockan 9.30. Kom i god tid till tävlingen, senast 45 minuter före din starttid!

Resultat

Startlistorna finns till påseende på Porvoon Urheiljat hemsidor måndag 25.9.

Tävlingsinstruktioner (publ. 22.9.2023)


Kartans skala 1: 7500 (1 cm på kartan=75 m i terrängen)

Tävlingsklasser
Flickor: Pojkar:
Åk 3-4 (grön bana) Åk 3-4 (grön bana)
Åk 5-6 (vit bana) Åk 5-6 (vit bana)

Grön bana
Tydligt, sammanhängande nät av vägar, stigar, staket, stenmurar, vattendrag, öppen mark eller liknande. Lätta kontroller på eller alldeles intill själva vägen, stigen, vattendraget, den öppna marken osv. Skyltar med glada och sura gubbar ställs på stigar för att visa att man är på rätt spår.

Vit bana
Samma typ av terräng som för grön bana, men kontrollen kan ligga vid sidan av vägen, stigen, stenmuren, vattendraget, den öppna marken eller liknande. Själva punkten som kontrollen sitter vid är fortfarande lätt och tydligt, till exempel en sten eller en tydlig höjd.

OBS! EMIT tidtagning i tävlingsklasserna. Ta egen emitbricka med om du har. Uppge
emitbrickans nummer vid anmälningen. Lånebrickor delas ut till tävlande på tävlingsplatsen.

Icke-tävlingsklass = skärmskoj
Det finns också icke-tävlingsklasser, som man kan delta i tillsammans med en kompis och utan tidtagning. Samma klass för flickor och pojkar:

Skärmskoj åk 3-4 “grön bana”
Skärmskoj åk 5-6 “vit bana”

Deltagarna i skärmskoj startar efter tävlingsklasserna.
Ingen tidtagning i dessa klasser.

Skolorna ansvarar själva för transporter och måltider.

Anmälningarna görs centralt av respektive skola. Skriftliga anmälningar på anmälningsblanketten per e-post till heidi.liljestrom@oktrian.fi senast torsdagen 14.9.2023

Tilläggsuppgifter: Heidi Liljeström, heidi.liljestrom@oktrian.fi, 050 3637488

Välkommen till den höstliga skogen!

Orienteringssektionen i Porvoon Urheilijat och OK Trian

Också för er information att det har gjorts en karta över skolgården för alla skolor i Borgå för fri användning av skolorna. De finns här.

Sibbo skolornas orienteringsmästerskap 7.9.2023

Sibbo skolornas orienteringsmästerskap för klasser 3.-6. på torsdagen 7.9.2023 i Nickby.

If Sibbo-Vargarnas orienteringssektion har av fritidssektorn fått i uppdrag att anordna mästerskap i orientering för Sibbo-skolorna torsdagen 7.9.2023. Samling i Nickby Hjärtas sandplan. Tävlingen kommer att hållas på den nya sprintkartan över Nickby Hjärta -området, vilket innebär att terrängen är ett parkliknande område runt skolan. Det här är ett bra tillfälle att komma och prova på orientering!

Första starten sker klockan 9.30. Kom i god tid till tävlingen, senast 45 minuter före din starttid! Startlistorna finns till påseende på OK Trians hemsidor måndag 4.9. (uppdaterat datumet 30.8.)

Startlistorna (uppdaterat 6.9.2023)

Resultat

Kartans skala 1: 4 000 (1 cm på kartan = 40 m i terrängen)

Tävlingsklasser
Flickor/ Pojkar:
Åk 3-4 (grön bana)
Åk 5-6 (vit bana)
Beskrivningarna av banorna nedan är gjorda med tanke på skogsorientering. Inom
sprintorientering är terrängen oftast redan naturligt lättare och det går bra att göra lätta banor.

Grön bana
Tydligt, sammanhängande nät av vägar, stigar, staket, stenmurar, vattendrag, öppen mark eller liknande. Lätta kontroller på eller alldeles intill själva vägen, stigen, vattendraget, den öppna marken osv. Skyltar med glada och sura gubbar ställs på stigar för att visa att man är på rätt spår. 

Vit bana
Samma typ av terräng som för grön bana, men kontrollen kan ligga vid sidan av vägen, stigen, stenmuren, vattendraget, den öppna marken eller liknande. Själva punkten som kontrollen sitter vid är fortfarande lätt och tydligt, till exempel en sten eller en tydlig höjd. 

OBS! EMIT tidtagning i tävlingsklasserna. Ta egen emitbricka med om du har. Uppge emitbrickans nummer vid anmälningen. Lånebrickor delas ut till tävlande på tävlingsplatsen.


Icke-tävlingsklass = skärmskoj
Det finns också icke-tävlingsklasser, som man kan delta i tillsammans med en kompis och utan tidtagning. Samma klass för flickor och pojkar:
Skärmskoj åk 3-4 “grön bana”
Skärmskoj åk 5-6 “vit bana”
Deltagarna i skärmskoj startar efter tävlingsklasserna. Ingen tidtagning i dessa klasser.

Skolorna ansvarar själva för transporter och måltider.

Anmälningarna görs centralt av respektive skola.

Skriftliga anmälningar på anmälningsblanketten per e-post till eveliina.muukkonen@oktrian.fi senast torsdagen 24.8.2023 

Tilläggsuppgifter: Eveliina Muukkonen, eveliina.muukkonen@oktrian.fi, 0415446616

Välkommen att prova på sprintorientering!

If Sibbo-Vargarnas orienteringssektion och OK Trian