IF Sibbo-Vargarna

If Sibbo-Vargarna rf (SV) grundades år 1928 i Sibbo och har idag nio aktiva sektioner, av vilka orienteringssektionen är en. Orienteringen kom med i föreningens program år 1935. Orienteringssektionen är en av de största och aktivaste sektionerna inom SV. Sektionen har blivit känd tack vare sina framgångsrika idrottare inom orientering, cykelorientering, skidorientering och precisionsorientering samt sin aktiva juniorverksamhet. SV har också ett gott rykte som tävlingsarrangör. År 1945 stod SV värd för de allra första FSO-mästerskapen och efter det har flera FM-tävlingar, NM-tävlingar, Jukolakavlen, FIN5-orienteringsveckan och andra stora nationella tävlingsarrangemang funnits på programmet. I över 40 år har SV arrangerat Keski-Uusimaa-motionsorienteringar tillsammans med grannföreningarna. Kadaverloppet har arrangerats sedan år 1978.

SV:s orienteringssektions målsättning är att erbjuda naturnära och högklassig verksamhet året runt för orienterare i olika åldrar och på olika nivåer. Ung och gammal, motionär och elit, alla är välkomna med i vår verksamhet!

I november 2014 grundade If Sibbo-Vargarnas orienteringssektion, tillsammans med Akilles OK och OK Orient, en ny östnyländsk takförening inom orienteringen – OK Trian. I och med en takförening, har medlemsföreningarna bättre förutsättningar att erbjuda sina medlemmar mångsidig och konkurrenskraftig orienteringsverksamhet. Samtidigt ges de östnyländska orienterarna en möjlighet att representera en gemensam förening.  

Då du ansluter dig som medlem i Sibbo-Vargarna och erlägger orienteringssektionens årsavgift får du tillgång till OK Trians mångsidiga träningar året runt.

Bli medlem i SV | IF Sibbo-Vargarna

IF Sibbo-Vargarnas orienteringssektions styrelse 2024

Ordförande: Rita Wickholm, rita.wickholm@gmail.com, 050-5758707
Viceordförande: Mika Vilén, mika.vilen@neles.com, 040-7293620
Sekreterare: Sirpa Holmström, sirpa.leipala@gmail.com, 050-3100711
Kassör: Mirva Krum, mirva.krum@gmail.com, 050-5357951
Orienteringsskolan: Magnus Engblom, magnus.engblom@iki.fi, 050-5686917
Kartansvarig: Kaj-Olof Lindgren, kollipad@gmail.com, 040-7761187