Supergruppen

Vuxenorienterare som inte har tävlingsmässiga målsättningar samt alla 35 + hör till Super-gruppen.

Träningsverksamhet
Super-gruppen deltar aktivt i föreningens veckoträningar året runt samt motionsorienteringar i närområdet. Super-gruppen kan delta i föreningens läger och arrangera egna läger vid behov. Gruppen deltar också aktivt i föreningens talkoarbete.

Tävlingsverksamhet
Vuxenorienterare deltar på eget initiativ i tävlingar och stafetter. För föreningens synlighet är det också önskvärt att vuxenorienteraren deltar med bred skara i mästerskapstävlingarna.

Målsättningar:
• Erbjuda meningsfulla och mångsidiga möjligheter till motion och fritidsintresse för vuxenorienterare
• Upprätthålla och utveckla samarbete mellan vuxenutövare
• Locka med nya utövare till grenen, bl.a. genom vuxenkurser i orientering

Bekanta dig med idrottens spelregler.