Rör på påkarna projektet

Rör på påkarna projektet 2020-2023 är slut, men vi vill fortsätta med det som var projektets mål, nämligen att inspirera och aktivera människorna att röra på sig i vardagen och i naturen för att befrämja sitt välmående. Skogen har stresslindrande inverkan och den erbjuder mångsidiga möjligheter till att röra på sig bara man vågar sig dit. Vi strävar till att minska tröskeln till skogsmotion i skolomgivningen samt annars också i Östra Nyland.

TILLÄGGSINFORMATION
Heidi Liljeström, verksamhetsledare@oktrian.fi

Vi vill ännu tack våra samarbetspartner, Aktiastiftelsen i Sibbo, Aktiastiftelsen i Borgå, Varuboden Osla, Borgå stad och Sibbo kommun för möjliggörande av projektet!

I SAMARBETE MED:

Rör på påkarna samarbetspartner: Aktia, Varuboden Osla, Borgå Stad och Sibbo kommun.