Skolan på kartan temavecka 2021

Skolan på kartan temaveckan får fortsättning på hösten 2021 i Borgå och Sibbo, när OK Trian arrangerar temaveckan under veckan 35 som en del av föreningens egna Rör på påkarna projekt.

Mera information om veckan kommer i slutet av sommaren.

OK Trian har varit med och arrangera landsomfattande Skolan på kartan orienterings temavecka på våren under veckorna 14-15 och temaveckan får fortsättning på hösten 2021.

UNDER TEMAVECKAN HAR VI
1. Material för utskrivning har skickats till daghemmen, förskolorna och skolorna i (1.-2. klasserna).

2. Färdiga orienteringsbanor i flera olika terränger för lågstadie-eleverna.
Banorna är av olika svårighetsgrad för 1-6 klasserna. Kontrollerna är i terrängen under hela temaveckan. Kontrollerna är utmärkta i terrängen med orange-vita skärmar och kodnummer.

Kartorna skickas via emejl till skolorna och daghemmen som pdf-filer för utskrivning.

3. Familjeäventyr för 4-8 åringar både i Sibbo och Borgå i slutet av temaveckan. Detta avgiftsfria tillfället är riktad till ca. 4-8 åringar med föräldrarna.

Kontaktperson i OK Trian (Borgå): Heidi Liljeström, heidi.liljestrom@oktrian.fi,
Kontaktperson i OK Trian (Sibbo): Rita Wickholm, rita.wickholm@gmail.com,

  • Familjeäventyr i Borgå
  • Familjeäventyr i Sibbo