Skolan på kartan temavecka 2022

Landsomfattande Skolan på kartan temaveckan får fortsättning på våren 2022 också i Borgå och Sibbo, när OK Trian arrangerar temaveckan på våren som en del av föreningens egna Rör på påkarna projekt.

VÅRENS 2022 TEMAVECKA ARRANGERAS PÅ VECKAN 17 I BORGÅ OCH SIBBO!

UNDER TEMAVECKAN ERBJUDER VI
MATERIAL för utskrivning, som skickas till daghemmen, förskolorna och skolorna (1.-2. klasserna) ca. en vecka före temaveckans start. Materialet hittas också nedan på denna sida.

Orienteringsmaterialet hittas här.

FÄRDIGA ORIENTERINGSBANOR i flera olika terränger för lågstadie-eleverna. Banorna i olika svårighetsgrad passar för 1-6 klassisterna. Kontrollerna är i terrängen under hela temaveckan. Kontrollerna är utmärkta i terrängen med orange-vita laminerade skärmar med kodnummer. Kartorna hittar ni på denna sida i pdf-format, men vi skickar dem c.a. en vecka före temaveckans start via e-post till skolorna för utskrivning.

SKOLAN PÅ KARTAN I BORGÅ KONTROLLERNA ÄR I TERRÄNGEN 25.-29.4.2022
– KOKON kartor (pdf-format). Banorna: 0,8 km, 1,0 km, 1,2 km och alla kontroller karta.
– JONASBACKEN kartor (pdf-format). Banorna: 0,6 km, 0,7 km, 1,0 km och alla kontroller karta.

SKOLAN PÅ KARTAN I SIBBO KONTROLLERNA ÄR I TERRÄNGEN 25.-29.4.2022
– SÖDERKULLA kartor (pdf -format). Banorna: 0,7 km, 0,93 km och 1,5 km + två korta uppvärmingsbanor. Söderkulla kontrollbeskrivning
– NICKBY kartor, banor 1,5 km, 1,3 km ja 1,1 km

FAMILJEÄVENTYR
Familjeäventyr för 4-8 åringar både i Sibbo och Borgå i slutet av temaveckan. Detta avgiftsfria tillfället är riktad till ca. 4-8 åringar med föräldrarna.

FAMILJEÄVENTYR I BORGÅ 30.4.2022, kl. 11.00-13.00 invid Huhtisskolan, Huhtisvägen 7

FAMILJEÄVENTYR I SIBBO 30.4.2022 kl. 11.00-13.00 på Nickby hjärtas grusplan, Norra skolvägen.

Kontaktperson i OK Trian (Borgå): Heidi Liljeström, heidi.liljestrom@oktrian.fi,
Kontaktperson i OK Trian (Sibbo): Rita Wickholm, rita.wickholm@gmail.com,