Motionsorientering

OK Trians medlemsföreningar (AOK, Orient och SV) är aktiva med att arrangera motionsorienteringstillfällen i Borgå och i Sibbo under orienteringssäsongen.

Motionsorienteringstillfällen och noggrannare information hittar ni i Rastilippu.fi -tjänsten.

Vi har även utsatt fasta kontroller och MOBO-kontroller runtom Östra Nyland för motionsorientering och orienteringsskolning. Om du vill lära orienteringens grunder eller fördjupa dina kunskaper i orientering, så har vi både i Borgå och i Sibbo orienteringsundervisning för barn och vuxna.