Träningspaket

Kom i god tid och träna i Porvoo Borgå Jukola 2023 typterrängerna i Öst-Nyland. Första officiella Jukola träning öppnas på våren 2022!

Uppdaterade träningslistan och beställningsanvisning hittar du på Porvoo Borgå Jukola 2023 sidan.

Träningar riktade för barn och unga

Här ett bra paket för barnens och de ungas lägerdag i terränger som är nya för många. I varje terräng har planerats tre banor med olika nivåer och längder. Den lättaste banan är lämplig för RR-klasser, mellersta banan för 12 års klassen och den längsta för de i ca. 14-16 års klasserna.   

Vi planerar för våren nya träningar även för barn och unga.

Kontrollerna har röda plaströr med koder och är fastkedjade i träd. Kontrollerna är på plats ända till slutet av året.  

Träningskartans pris 5€/karta. Som föreningsbeställning (över 15 kartor) 4€/karta.
Kartbeställningar och förfrågningar med epost: heidi.liljestrom@oktrian.fi

Kartbeställningen betalas till OK Trians konto: IBAN: FI22 4055 0012 0867 46. Skriv i meddelandefältet: barnens träningskartor 2021.
Kartfilerna skickas per e-post mot betalningskvitto.