Träningspaket

Välkommen till träningar i Östra Nylands terränger, bla. till Jukola 2023 träningsterrängen som är bredvid Jukolas tävlingscentral. Vi har att erbjuda följande träningar t.ex för föreningens lägerdag.

Mellan träningarna kan du t.ex besöka Borgås Gamla stan och känna dess atmosfär, samt köpa med Borgå mått ”kyssar” från Brunbergs butik som rese kost och reseminnen.

Träningarna

Nya träningspaket kommer till försäljning våren 2022.

Träningskartans pris 8€/karta. Som föreningsbeställning (över 15 kartor) 5€/karta.

Kartbeställningar och förfrågningar med epost: osimosas@gmail.com

Kartbeställningen betalas till OK Trians konto: IBAN: FI22 4055 0012 0867 46. SKriv i meddelandefältet: träningskartor 2021. Kartfilerna skickas per e-post mot betalningskvitto.

Träningar riktade för barn och unga

Här ett bra paket för barnens och de ungas lägerdag i terränger som är nya för många. I varje terräng har planerats tre banor med olika nivåer och längder. Den lättaste banan är lämplig för RR-klasser, mellersta banan för 12 års klassen och den längsta för de i ca. 14-16 års klasserna.   

Kontrollerna har röda plaströr med koder och är fastkedjade i träd. Kontrollerna är på plats ända till slutet av året 2021.  

  • Kokon (A-bana 3,6 km / B-bana 2,8 km ja C-bana 1,7 km), banläggare Pasi Liitiäinen.
  • Jonasbacken (A-bana 3,2 km / B-bana 2,8 km ja C-bana 1,3 km), banläggare Pasi Liitiäinen.
  • Svartså ( A-bana 2,9 km, B-bana 1,7 km ja C-bana 1,5 km), banläggare Pasi Liitiäinen

Träningskartans pris 5€/karta. Som föreningsbeställning (över 15 kartor) 4€/karta.
Kartbeställningar och förfrågningar med epost: osimosas@gmail.com

Kartbeställningen betalas till OK Trians konto: IBAN: FI22 4055 0012 0867 46. Skriv i meddelandefältet: barnens träningskartor 2021.
Kartfilerna skickas per e-post mot betalningskvitto.