Information

Denna webbsida oktrian.fi är föreningens viktigaste offentliga informationskanal. OK Trian har också offentliga profiler på FacebookInstagram, Twitter och YouTube, vilka är tillgängliga för alla intresserade. Vår evenemangskalender finns på Nimenhuuto. Dessutom har föreningen också slutna Facebook- och WhatsApp-grupper för kommunikation med medlemmarna och en begränsad publik.

Instagram

@oktrianfin