Röksignaler -nyhetsbrev

OK Trians nyhetsbrev Röksignaler skickas med e-post ca. 5-6 gånger om året till alla moderföreningarnas medlemmar, som har sina kontaktuppgifter up-to-date i MyClub medlemsregistret. Det lönar sig att kontrollera att dina uppgifter är uppdaterade så att Röksignalerna kan nå även dig.

Du kan även läsa röksignalerna nedan.