Rör på påkarna i skolan

Rör på påkarna projektets mål är att erbjuda skolorna i Öst-Nyland möjligheter att lära känna orientering som en gren under skolrundan, skolbesöken, via färdig material samt färdiga orienteringsuppgifter och banor. En viktig del är också att uppdatera skolkartorna, så att de kan utnyttjas i undervisningen.

Även lärarskolningen är en viktig del av projektet. Via dem vill vi ge läraren färdigheter att själv kunna förverkliga orientering i sin undervisning.

Om ni vill att vi besöker er skola eller hjälper med att planera orienteringsbanor, så kontakta OK Trian: verksamhetsledare@oktrian.fi

På våren 2024 är vi med på Skolan på kartan -temaveckan, under vilken vi erbjuder orienteringsuppgifter och färdiga banor för skolan och daghemmen samt arrangerar Hippo familjeäventyr. Mera om temaveckan här.