Rör på påkarna i skolan

Rör på påkarna projektets mål är att erbjuda skolorna i Öst-Nyland möjligheter att lära känna orientering som en gren under skolrundan, skolbesöken, via färdig material samt färdiga orienteringsuppgifter och banor. En viktig del är också att uppdatera skolkartorna, så att de kan utnyttjas i undervisningen.

Vårens skolbesöken arrangeras som orienteringsdagar i Borgå, Sibbo och Lovisa i maj. Mera information om dem hittas här.

Även lärarskolningen är en viktig del av projektet. Via dem vill vi ge läraren färdigheter att själv kunna förverkliga orientering i sin undervisning.

På hösten 2022 arrangeras en lärarskolning i orientering!

Om ni vill att vi besöker er skola eller hjälper med att planera orienteringsbanor, så kontakta OK Trian: verksamhetsledare@oktrian.fi

Projektet är med på nationella Skolan på kartan -temaveckan, under vilken vi erbjuder orienteringsuppgifter och färdiga banor för skolan och daghemmen. Mera om temaveckan här.