Skolan på kartan temavecka

Landsomfattande Skolan på kartan orienterings temavecka arrangeras runtom i Finland under veckorna 14-16. OK Trian är med i arrangemangen som en del av föreningens egna Rör på påkarna projekt.

Temaveckan arrangeras i Borgå och Sibbo under veckan 14. Noggrannare information kommer senare. Skolorna och daghemmen har fått ett informationsbrev om temaveckan.

UNDER TEMAVECKAN ERBJUDER VI
Familjeäventyr för 4-8 åringar
Material för utskrivning till daghemmens, förskolornas och skolornas (1.-2. klasserna) förfogande.
Färdiga orienteringsbanor i terrängen för lågstadie-eleverna.

Familjeäventyr i Sibbo
Familjeäventyr i Borgå