Kisaryhmä

Kisaryhmän toiminta on suunnattu 15-20 vuotiaille junioreille.

Ryhmän toiminta koostuu harjoitus- ja kilpailutoiminnasta. Tämän lisäksi järjestetään muitakin aktiviteettejä, jotka eivät välttämättä liity suunnistukseen. Ohjaajaryhmä vastaa toiminnasta ja ryhmä kokoontuu kerran kuussa kisaryhmän tiimipäivien, leirien, kilpailuiden ja viestien yhteydessä.

Harjoitustoiminta
Talven harjoittelu tukeutuu seuran ohjattuun harjoitustoimintaan, jossa painopiste sekä fyysisten ominaisuuksien sekä suunnistustaidon kehittämisessä. Omatoiminen harjoittelu ohjattujen harjoitustoiminnan lisäksi täydentää urheilijan harjoittelukokonaisuutta.

Kesäharjoittelu koostuu tekniikka- ja erikoisharjoituksista, joita seura järjestää itse tai yhdessä muiden alueen seurojen kanssa. Tekniikkaharjoituksia on 1-2 kertaa viikossa.

Kisaryhmä osallistuu harjoituskaudella Trianin järjestämille leireille n. kerran kuussa. Lisäksi valitut urheilijat voivat osallistua FSO:n ja SSL:n leiritoimintan. Junioreita kannustetaan hakeutumaan FSO:n ja Suunnistusliiton harjoitusryhmiin.

Kilpailutoiminta
Juniorit osallistuvat kaikkiin henkilökohtaisiin Suomen mestaruus- ja FSOM- sekä muihin arvokilpailuihin. Muihin kansallisiin kilpailuihin osallistutaan oman valinnan mukaan. Kisaryhmä osallistuu myös mahdollisimman monen joukkueen voimin SM-viestiin, FSOM-viestiin, nuorten Jukolaan, 10-milan nuorisoviestiin ja Nuorten 10-milaan. Lisäksi ryhmä osallistuu seuraaviin viesteihin: Jukola ja Venlojen viesti, 25-manna ja Halikko-viesti. Ryhmän suunnistajat vastaa omalta osaltaan toiminnasta osallistumalla järjestettyihin tapahtumiin.

Tavoitteet
• Tarjota puitteet huippusuunnistajaksi tavoitteleville junioreille saavuttaa omat tavoitteet.
• Lisätä urheilijoiden harjoittelumotivaatiota sekä seurata kehittymistä erilaisten analysointien ja testien avulla.
• Tarjota monipuolista tietoa harjoittelusta.
• Kehittää ja vahvistaa edelleen ryhmähenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.
• Tarjota myös mentaalisen puolen kehittämistä.
• Vahvistaa urheiljan tukitoimintoja (valmennus, hieronta, fysioterapia, osteopatia ja suunnannäyttö).
• Edistää urheilijan itsetuntemusta.

Kilpailulliset tavoitteet
• SM-viesti: plakettisija kaikissa sarjoissa
• FSOM-viesti: mitalisija kaikissa sarjoissa
• Nuorten Jukola <10

Tutustu myös Trianin suunnistajan polun ryhmien pelisääntöihin sekä urheilun pelisääntöihin.