Tähtiseura

OK Trian on lasten ja nuorten tähtiseura. OK Trianin on saanut Tähtimerkin ensimmäisen kerran vuonna 2018. Se on uusittu vuonna 2021 ja 2024. Tähtimerkki on takuu laadukkaasta ja eteenpäin menevästä toiminnasta lajin parissa.

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.​ Tähtiseura kehittää kotimaista seurakulttuuria päivittäin kohti parempaan; toimintaa tarkastellaan ja kehitetään säännöllisesti. Tähtiseurassa olet parhaassa seurassa ja voit luottaa, että toiminta on laadukasta ja vastuullista.