OK Orients höstmöte arrangeras virtuellt 19.11.2020

.Orienteringsklubben Orients styrelse sammankallar alla föreningens .medlemmar till stadgeenligt höstmöte. På mötet behandlas i föreningens stadgar fastslagna ärenden. Mötet kommer att hållas virtuellt 19.11.2020 kl. 18.30.

Möteskallelsen hittar du här

Välkommen!

Kategorier:
Aktuellt Nyheter