Den första Borgåmedaljen tilldelades OK Trian

Den första Borgåmedaljen tilldelades OK Trian. Hedersbetygelsen överräcktes till föreningens representanter måndagen den 22 januari i fullmäktigesalen i Borgå stadshus.

Borgåmedaljen i brons, som designats av skulptör Paula Salmela, överräcktes av stadsstyrelsens ordförande Jorma Wiitakorpi.

Borgåmedaljen ”Virvel” designat av Paula Salmela. Foto: Marko Wahlström/ Itäväylä

Stadsstyrelsen valde mottagaren av medaljen bland förslag som lämnats in av Borgåborna. Borgåborna fick föreslå vem som skulle få medaljen med en öppen webblankett i oktober. Sammanlagt gavs 28 förslag.

Borgåmedaljen beviljas som hedersbetygelse till en Borgåbo som förtjänstfullt har verkat för Borgås väl eller genom sitt arbete gjort Borgå känt. Medaljen kan också tilldelas flera personer eller ett samfund i Borgå. Medaljen delas ut en gång om året och är en erkänsla för utfört arbete.

Det lyckade storevenemanget Jukola ligger som grund

I motiveringarna till priset konstaterades bland annat att OK Trian lyckades väl med att ordna det riksomfattande storevenemanget, Jukola budkavlen, sommaren 2023. Evenemanget förde ungefär 50 000 människor till Borgå under ett veckoslut.

Jari Johansson, Heidi Liljeström, Jeannette Aumo och Kalevi Ilonen hade äran att motta hedersbetygelsen till OK Trian. Foto: Mikael Kokkola/YLE

-Evenemanget ordnades på ett hållbart sätt och skapade riktlinjer för hur man även i framtiden kan ordna motsvarande massevenemang på ett hållbart sätt. Dessutom lyckades föreningen engagera en stor grupp frivilliga för att genomföra evenemanget och skapade en fin gemenskap, motiverade stadsstyrelsen sitt val.

I november 2023 publicerades en handbok om evenemanget vilken handlar om hur man ordnar kolsmarta evenemang. Handboken ”Näin järjestät hiiliviisaan tapahtuman” kan fritt laddas ned här.

Kategorier:
Aktuellt Nyheter