Skolan på kartan temavecka 2021

Landsomfattande Skolan på kartan orienterings temavecka arrangeras runtom i Finland under veckorna 14-16. OK Trian är med i arrangemangen som en del av föreningens egna Rör på påkarna projekt.

Temaveckan arrangeras i Borgå och Sibbo under veckan 14.

UNDER TEMAVECKAN HAR VI
Familjeäventyr för 4-8 åringar lördagen 10.4. 2021 både i Sibbo och Borgå.
Material för utskrivning har skickats till daghemmen, förskolorna och skolorna i (1.-2. klasserna).
Färdiga orienteringsbanor i terrängen för lågstadie-eleverna. Kartorna har skickats via emejl till skolorna och daghemmen som pdf-filer för utskrivning.

I slutet av temaveckan arrangerar vi alla en gemensam Familjeäventyr :

  • lördag 10.4. kl. 11.00 – 13.00 i Borgå, Kokon skidstadion, Ishockeyvägen 3
  • lördag 10.4. kl 11.00 – 13.00 i Sibbo, Nickby hjärta, (Norra skolvägen).

Detta avgiftsfria tillfället är riktad till ca. 4-8 åringar med föräldrarna.

För större eleverna har planerat orienteringsbanor i fyra olika terränger: Borgå: Kokon och Jonasbacken och Sibbo: Nickby och Söderkulla. . Banorna är av olika svårighetsgrad för 1-6 klasserna. Kontrollerna är i terrängen under hela veckan 14 i Sibbo och under veckorna 14-15 i Borgå. Kontrollerna är utmärkta i terrängen med orange-vita skärmar och kodnummer.

Kontaktperson i OK Trian (Borgå): Heidi Liljeström, heidi.liljestrom@oktrian.fi,
Kontaktperson i OK Trian (Sibbo): Rita Wickholm, rita.wickholm@gmail.com,

Familjeäventyr i Borgå
Familjeäventyr i Sibbo