NÅID dagen 2021

OK Orient arrangerar NÅID-dagen 30.5.2021 i Borgå. Nåid-dagen inkluderar en förkortad individuell medeldistans på förmiddagen och en stafett på eftermiddagen.