OK Trian anställer unga för sommarjobb

OK Trian anställer fyra 15-17 åriga unga för sommarjobb på OP:s bekostnad, en 15-17-årig med Borgå stads sommarsedel och en 15-19-årig med Sibbo kommuns sommarsedel.

Mera info om sommarjobb på OP:s bekostnad -kampanjen hittas på deras hemsida -> På denna sida finns bra information om ansökande av sommarjobb, så det lönar sig att bekanta sig med materialet.

Alla arbetsgivare som är med i OP:s sommarjobbskampanj och arbetsuppgifter de erbjuder hittas här.

OK Trian erbjuder alltså sommarjobb för sex unga för två veckor (arbetstid totalt 60 timmar, timmarna kan göras under en längre period under sommaren eller en enhetlig 2-veckors tidsperiod). Lön för arbetet är 600 € / ungdom.

Tidsperioden för arbetet är skolornas sommarlov. Vi kommer överens om exaktare tidsperiod för utförandet av arbetet tillsammans med sommararbetaren själv. Arbetet utförs på olika ställen i Borgå och Sibbo (möjligen i Askola, Loviisa osv. närområden) beroende på hurdana möjligheter sommararbetaren har att röra på sig.

Uppgifterna är bl.a. banläggning av orienteringsbanor, utsättning och inplockning av kontroller, granskning av kontroller, vara som medhjälpare och planerare olika evenemang, some-kommunikation samt andra möjliga uppgifter. Orienteringskunnande är relevant i arbetet och tvåspråkigheten (finska och svenska) ett stort plus.

Berätta i arbetsansökan lite om dig själv, bl.a. följande information:
– personuppgifter och kontaktuppgifter: namn, födelsetid, adress, telefon och e-postadress.
– varför skall vi välja just dig 
– skola eller studieplats, språkkunskap 
– tidigare arbetserfarenhet och arbetsgivare 
– tillstånd att samla in personuppgifter och fotograferingstillstånd*

Det är bra att i ansökan berätta kort om sig själv och hurdan arbetstagare vi får av dig.

* Vi måste ge information (namn, födelsedag och e-post) till OP på dem som vi anställer, så vi ber redan nu ditt tillstånd till detta. Samtidigt vill vi redan nu be om fotograferingstillstånd, så att vi kan använda bilder där du syns på våra sociala- och andra kommunikationskanaler.

Ansök sommarjobb senast 31.3.2024 kl. 23.59. Du kan skriva ansökan antingen på finska eller på svenska. Skicka ansökan via epost: toiminnanjohtaja@oktrian.fi

Mer information om sommarjobbet: Heidi Liljeström, tel. 050 363 7488, heidi.liljestrom@oktrian.fi

Kategorier:
Aktuellt