Kallese till OK Orients vårmöte 2024

Kallelse till vårmöte 2024

Orienteringsklubben Orients styrelse sammankallar alla föreningens medlemmar till stadgenligt vårmöte. På mötet behandlas de i föreningens stadgar fastslagna äranden. Även möjlighet att delta på distans.

Välkommen!

Tid: Tisdag 16.4.2024 kl. 18.30

Plats: Microsoft Teams
Liity kokoukseen nyt
Mötes-ID: 343 595 342 052
Lösenkod: kS9X2r

Eller:

Fredsgatan 26, 06100 Borgå (ingång från Terasstorget)

Kategorier:
Aktuellt Nyheter