Föreningsenkät 2023

Klubben är till för sina medlemmar, och därför är det viktigt att få din åsikt om i hurdan Trian du vill vara med i under de kommande åren som tävlingsidrottare, hobby- eller motionsorienterare, förälder, volontär, arrangör eller bakgrundsperson. Oavsett vilken roll du har, värdesätter vi din åsikt och insikt, så vi hoppas att du tar några minuter av din tid att svara på enkäten.

Vi kommer att skicka en klubbenkät via e-post genom moderklubbarna under denna vecka och vi hoppas att du svarar på den senast den 8 oktober 2023. Vi kommer också att lägga upp en länk till enkäten via Trians WA nyhetsgrupper.

Utifrån dessa svar kommer vi att arbeta med strategin på en gemensam planeringsdag den 11 november 2023, dit alla är varmt välkomna. Vi skickar senare en separat inbjudan till planeringsdagen.

OK Trians styrelse

Kategorier:
Aktuellt Grupper Nyheter