Hjälp till Lukkari Jukolas nedmontering

Föreningen har framför sig under detta samt nästa år kanske den största möjliga ansträngningen som finns inom orienteringen när vi arrangerar 2023 Jukola stafetten. Arrangemangen har inom flera områden hunnit långt och farten ökar ju närmare H-tidpunkten vi går. Ansvarspersoner från vår organisation hjälper på sina ansvarsområden Lukkari Jukolas arrangörer under tävlingsveckan och veckoslutet. Våra ansvarspersoner klarar sig inte ensamma till att göra allt, så vi önskar hjälphänder från föreningens medlemmar i Lukkari Jukolas nedmonterings- och pålastnings arbeten.  

Jukola arrangörerna använder ambulerande material som behöver flera lastbilar att transporteras och detta material flyttas efter Lukkari Jukola till vårt bruk. Detta är inte en liten sak utan det finns mycket av detta ambulerande material och för att få med allt nödvändigt med behövs hjälphänder i nedmonteringen och pålastningen i Mynämäki samt i emottagande av det i Ebbo.   

Tidpunkten för nedmonteringen är från söndag 19.6 efter 16- (målet stängs) och fortsätter på måndagen, och kanske tisdag/onsdag. I och med detta behövs det folk till nedmonteringsteamet åtminstone för söndag-måndag/tisdag samt till emottagandeteamet i Ebbo för måndag-tisdag. Möjligtvis behövs det hand par i båda ändorna ännu på onsdagen.

En noggrannare tidtabell och direktiv till nedmonteringen och emottagandet görs i medlet av maj.  

Vi hoppas på att så många som möjligt har möjlighet att ställa upp för att hjälpa i detta arbete så att vi får det gjort så raskt som möjligt. Anmäl dig i Nimenhuuto om du är står till tjänst i dessa uppgifter. I samband med anmälningen lägg till i kommentar fältet i vilken ända du kan hjälpa och vilken tidpunkt. Den som kommer till nedmonteringen i Lukkari Jukola är det bra att anmäla sig till talkoregistret där som talkoarbetare. Då träder talkoförsäkringen i kraft, du får mat i talkorestaurangen och som talkoarbetarare får du talkoskjorta och en keps/buff.    

Också lite hjälp är välkommet! Ju mera hjälphänder desto snabbare sker allt och vi kan smidigt rikta våra blickar mot vårt eget Porvoo Borgå Jukola.

Om ni har frågor gällande rivningsarbetet, så kontakta:

Jari Pullinen (jari.pullinen@kolumbus.fi, p: 040 584 6055 tai
Kalevi Ilonen (kalevi.ilonen@ilonen-lautamo.fi, p: 0400 310 663)

Kategoriat:

Kategorier:
Aktuellt Arrangemang Jukola 2023 Nyheter