Vi söker en ny verksamhetsledare

Orienteringsklubben Trian rf (OK Trian) grundades år 2014 och är en sammanslutning av tre orienteringsföreningar: Akilles OK, OK Orient och IF Sibbo-Vargarna. Föreningens verksamhetsområde är Östnyland (Sibbo, Borgå, Lovisa och Lappträsk). Tillsammans har OK Trian ca 400 medlemmar. Tyngdpunkten inom föreningen ligger på junior-, tävlings- och motionsorientering samt arrangerande av högklassiga tävlingar.

OK Trian arrangerar Jukolakavlen år 2023. Föreningens nuvarande verksamhetsledare har valts till generalsekreterare för Jukolakavlen. Föreningen behöver därför en ny verksamhetsledare på bestämd tid. Vill du vara med och utveckla orienteringen mångsidigt i Östnyland?

OK Trian söker en verksamhetsledare på bestämd tid.

Verksamhetsledaren fungerar som koordinator för föreningens verksamhet och har ansvaret för planeringen, utvecklingen och ledningen av verksamheten. Verksamhetsledaren fungerar också som projektansvarig för projektet Rör på påkarna.

Verksamhetsledaren arbetar aktivt ihop med föreningens styrelse och moderföreningarna. OK Trians ordförande fungerar som verksamhetsledarens närmaste förman.

Arbetsuppgifter

 • planera föreningens verksamhet
 • utveckla föreningsverksamheten och att kartlägga de olika utvecklingsområdena tillsammans med styrelsen
 • sköta den interna och externa kommunikationen
 • sköta kommunikationen till olika samarbetspartner i anknytning till projektet Rör på påkarna och föreningens verksamhet
 • koordinera Orienterarens stig som är en del av föreningens verksamhet
 • delta i planeringen  och förverkligandet av tävlingar och andra aktiviteter
 • planera och koordinera projektet Rör på påkarna
 • rapportera för styrelsen, föreningsmedlemmarna och samarbetspartners om projektet Rör på påkarna

Exempel på arbetsuppgifter

 • fungera som ordförande i ledningsgruppen för Orienterarens stig
 • upprätthålla föreningens hemsidor, Nimenhuuto och some-konton
 • producera och publicera information
 • fungera som förman för föreningens andra anställda
 • delta i styrelsemöten som sakkunnig
 • ansvara för projektet Rör på påkarna: göra upp en projektplan och ett schema, organisera, rekrytera och fördela ansvaret bland de berörda
 • delta  i organiseringen av motionsorienteringen, orienteringsskolorna och de fasta kontrollerna

Till arbetsuppgifterna hör inte att leda träningar såsom planering och genomförande av träningar. Arbetet är tidsbundet. Arbetet kan inledas direkt och avslutas enligt avtal i augusti-september 2023. Tvåspråkighet (svenska och finska) är en absolut fördel för att sköta arbetet.

Skicka din ansökan, CV och löneanspråk till Sami Sillman – puheenjohtaja@oktrian.fi – senast 21.3.2022.

Tilläggsuppgifter fås per telefon: 050 502 8373 / Sami Sillman (kvällstid) eller 050 363 7488 / Heidi Liljeström (dagtid).

Kategorier:
Aktuellt Grupper Nyheter