Vi söker en ny träningschef

Orienteringsklubben Trian rf (OK Trian) grundades år 2014 och är en sammanslutning av tre orienteringsföreningar: Akilles OK, OK Orient och IF Sibbo-Vargarna. Föreningens verksamhetsområde är Östnyland (Sibbo, Borgå, Lovisa och Lappträsk). Tillsammans har OK Trian ca 400 medlemmar. Tyngdpunkten inom föreningen ligger på junior-, tävlings- och motionsorientering samt arrangerande av högklassiga tävlingar.

Vi söker en ny träningschef då föreningens nuvarande träningschef övergår till andra uppgifter. Uppdraget är på deltid. Vill du vara med och lyfta OK Trians träningsverksamhet till en ny nivå?

OK Trian söker en träningschef på deltid

Träningschefen koordinerar och utvecklar föreningens träningsverksamhet och planerar och genomför träningar tillsammans med moderföreningarna. Det är frågan om deltidsarbete ca 25h/vecka, vid behov kan arbetstimmarna öka till och med till heltidsarbete.

Träningschefen fungerar aktivt tillsammans med föreningens styrelse, gruppen för Orienterarens stig och verksamhetsledaren. Verksamhetsledaren är träningschefens närmaste förman.

Arbetsuppgifter

 • uppgöra föreningens årsplan för träningsverksamheten samt planera de veckovisa träningarna och månatliga lägren.
 • delta i föreningens ledningsgrupp för Orienterarens stig
 • stöda Orienterarens stigs olika gruppers verksamhet och upprätthålla gott samarbete med andra föreningar, SSL och FSO
 • ansvara för planeringen av lägren och träningsdagarna och delta vid behov i förverkligandet
 • planera och koordinera men också arrangera fysik- och teknikträningar
 • stödja och hjälpa andra träningsarrangörer
 • delta i samarbetet med Idrottsakademin
 • upprätthålla föreningens tävlingskalender och förbereda för tävlingar
 • konsultera och instruera idrottarna och derar personliga tränare
 • ansvara för att nivåtest genomförs
 • rapportera till olika intressenter (finansiärer, samarbetspartners, SSL, FSO) vid behov

Tvåspråkighet (svenska och finska) är en absolut fördel för att sköta arbetet.

Skicka din ansökan, CV och löneanspråk till Sami Sillman – puheenjohtaja@oktrian.fi – senast 21.3.2022.

Tilläggsuppgifter fås per telefon: 050 502 8373 / Sami Sillman (kvällstid) eller 050 363 7488 / Heidi Liljeström (dagtid).

Kategorier:
Aktuellt Grupper Nyheter