Förfrågan över föreningens verksamhet

Det är igen dags att samla in respons och åsikter över Trians verksamhet. . Denna information utnyttjas i planeringen av vår verksamhet. Därmed ger varje svar oss värdefull information om hur vi har som förening lyckats detta år och viktig information om vad som önskas av föreningen och verksamheten under kommande åren.

Vi hoppas du svarar på förfrågningen före 29.11.2021. Dessa förfrågningar genomförs i samarbete med Finlands Olympiska kommittén. I början av förfrågningen kan du välja språket som du vill svara med (finska, svenska eller engelska).

Alla förfrågningar genomförs anonymt, så att inga enstaka svarare kan identifieras.

Kategorier:
Aktuellt Elit Fart Grupper Super Tävling