OK Trian arrangerar Husqvarna tävlingen 15.8 i Karhukorpi

OK Trian arrangerar den öppna nationella medeldistans Husqvarna -tävlingen 15.8.2021 i Borgå Karhukorpi terrängen. Tävlingen fungerar som Jukola 2023 ”för-för” Jukola därför att den löps i den kommande Borgå Jukola 2023 grannterrängen, som är endast ca. 5 km från Jukola stafettens tävlingscentral. Tävlingens banansvariga är Jukola 2023 banläggarna Pekka Vuorinen och Stefan Karlsson under ledning av banläggargruppens ordförande Pasi Liitiäinen.

Även tävlingens karta är av garanterad Jukola kvalitet därför att kartritaren Jussi Silvennoinen har kartlagt området på nytt. Jussi ansvarar också om Borgå Jukolas kartläggningsarbetet.

Välkommen till Borgå och testa Jukola 2023 kartläggarens och banläggarnas handavtryck!

Tävlingens hemsida

Kategorier:
Aktuellt Arrangemang Husqvarna Nyheter Tävlingsinfo