Husqvarna -tävlingen 2021

OK Trian arrangerar den öppna nationella medeldistans Husqvarna -tävlingen 15.8.2021 i Borgå Karhukorpi terrängen. 

Tävlingsinbjudan 2021 (11.7.2021)

Välkommen till Borgå och testa Jukola 2023 kartläggarens och banläggarnas handavtryck!