Föreningens första nyhetsbrev Röksignaler 1/2021 har publicerats

Föreningens första nyhetsbrev Röksignaler har publicerats. Nyhetsbrevet skickas till alla medlemmar i Trians moderföreningar (SV, AOK och Orient) via e-post ca. 4-8 gånger om året. Brevet kan läsas även på oktrian.fi –sidorna.

Vi strävar att brevet når så många medlemmar som möjligt. Om du inte får via e-mejl nyhetsbrevet, så gäller det för dig att informera din e-mejl adress till moderföreningens ordförande,

I första brevet hittar du information om bl.a. föreningens utvecklingsdag, om nya verksamhetsledare och om vem som belönades som föreningens bästa och mest aktiva under året 2020.

Brevet hittar du även  här.

Kategorier:
Aktuellt Nyheter