OK Trians Covid-19-direktiv angående hobbyverksamheten

HUS, Borgå stad och Sibbo kommun har publicerat uppdaterade Covid-19-instruktioner gällande hobbyverksamhet fr.om. 23.11.  OK Trian följer dessa instruktioner.

Allmänna instruktioner:

  • Man deltar endast som fullständigt frisk på träningarna eller andra föreningsevenemang. Om man är osäker gällande sin egen hälsa eller har lindriga symtom bör man stanna hemma.
  • Det maximala deltagarantalet till inneträningarna är för tillfället 20 personer inklusive tränaren. Man anmäler sig via Nimenhuuto IN/OUT till varje träning så man vet hur många som deltar. Deltagarantalet för inneträningarna är begränsat till 20 personer i Nimenhuuto tills vidare. 
  • Träningar i Borgå stads och Sibbo kommuns lokaler fr.o.m. 23.11 är endast öppna för personer under 20 år och ett litet antal ledare. För övriga är inneträningarna självständiga tills annat meddelas.
  • Inget specifikt maximalt deltagarantal vad gäller orienteringsträningar eller andra uteträningar, man deltar endast som fullständigt frisk och håller säkerhetsavstånd. Självbetjäningsträningar kan öka ifall läget försämras. 
  • De som deltar på träningarna ansvarar själva för sin handhygien så bra som möjligt och säkerhetsavstånd försöker man hålla så gott som det går. Det är problematiskt att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd under inneträningarna, men vi gör inga övningar där man är i direkt kontakt med andra personer.
  • Borgå stad förutsätter att alla över 15 år använder ansiktsmask i stadens idrottslokaler, förutom under själva idrottsprestationen. Gäller bl.a. omklädningsrum, vänteutrymmen, läktare.
  • Bruk av omklädningsutrymmen rekommenderas inte och man duschar hemma.
  • Man anländer i tid till träningsplatsen, men tillbringar inte onödig tid på träningsplatsen och lämnar träningarna i rask takt.

Med vänlig hälsning,
OK Trian/Otto Simosas

Kategorier:
Aktuellt Elit Fart Grupper Nyheter Super Tävling