Välkommen till orienteringsförälder

Inom orienteringskretsar hör man då och då sägas att orientering är en familjehobby. Det här stämmer nog, för det är inte alls ovanligt att det i en tävling kan finnas deltagare från upp till tre generationer från samma familj, var och en i sin egen klass. Av OK Trians unga orienterare saknar de flesta denna ”släktbelastning”. För många har det ändå gått så, att familjen via barnens intresse för orientering har blivit en orienteringsfamilj. En del föräldrar kommer till motionsorienteringar med sina barn, en del kommer också med på föreningen gemensamma träningar. En del har till och med skaffat en tävlingslicens för att delta i tävlingar. Och fastän alla inte begeistras av individuella tävlingar, vill många ändå delta i föreningsstafetter. I dessa har OK Trian nästan alltid med lag, vars främsta målsättning är att erbjuda intresserade föräldrar orienteringsglädje och utmaningar utan stress och krav på framgång.

I föreningens gemensamma träningar kan deltagarnas ålder variera från 10 år och upp över 70 år. I synnerhet den yngre generationens representanter kan vara väldigt tävlingsinriktade även på träningarna, medan en del rör sig mera avslappnat i terrängen, till exempel gående med sin hund.

Orienteringsungdomarnas föräldrar kan, om de så vill, hitta sin plats i vår förening på många olika sätt. En del, som också själva har börjat orientera, har deltagit i Suunnistusliittos och FSO:s skolningar och börjat handleda nybörjare i orienteringsskolorna. Man kan bra lära sig grunderna i orientering och hur man lär ut dem även om man inte själv skulle ha lång erfarenhet av grenen. Om man har idrotts- eller motionsbakgrund inom andra grenar kan man också börja leda fysiska träningspass, där man inte behöver några orienteringskunskaper. Utöver tränings- och handledningsuppgifter kan man under tävlingsresor och träningsdagar fungera som hjälp för juniorerna till exempel som kock/ansvarig för maten, eller som chaufför eller reseledare. På tävlingsplatsen får men med säkerhet alltid hjälpa till med tältresning och andra serviceuppgifter. Vi arrangerar också själva varje säsong några tävlingar i vilkas arrangemang olika arbetsuppgifter står till buds. Stora tävlingar ordnas inte varje sommar, men det är nog vår avsikt att ibland arrangera även sådana. I synnerhet då behövs fackfolk inom många branscher, såsom informatörer/ansvariga för sociala medier, folk inom resultatservicen, trafikdirigerare med mera.

En del årligen återkommande tävlingsresor har redan fått en helt klassisk prägel. Sådana tungviktsklassiker är bland annat Nuorisoviesti/Oravatonni -veckoslutet i Åbotrakten på höstkanten. Då plaskar och logerar hela Trians gäng på Åbo Caribia efter den första tävlingsdagen. En annan klassiker är Särkänniemi-orienteringen, då man först orienterar och därefter roar sig på Särkänniemi i Tammerfors.

Orientering är en gren där man inte har någon hemmaplan. I börjar räcker skogarna och terrängen i näromgivningen utmärkt till för att utveckla färdigheterna, men om orienteringsflugan biter riktigt på allvar är det bra att vid ca 15-års ålder börja vidga sin terrängförtrogenhet. För detta erbjuder t ex de olika orienteringsveckorna i Finland och utomlands ypperliga chanser. Under orienteringsveckorna, liksom även i många andra tävlingar, erbjuds utöver tävlingsklasser också konditionsorientering, där även chaufförer och medhjälpare får njuta av ny terräng utan tävlingslicens. Sådana resor kan med andra ord vara utmärkta aktivitetssemestrar för hela familjen.

Avsaknaden av hemarenor märks förstås redan i början genom att träningarna nästan varje gång sker på olika platser, ibland på lite längra avstånd. Det hör till grenen. Detta är säkert en bidragande orsak till att många föräldrar till orienterande barn och ungdomar även själva har börjat delta i föreningens verksamhet. Det känns mycket roligare att efter arbetsdagens slut kuska familjens juniorer till träning, då man vet att man också själv får en karta i handen och via försök och insikter (och misstag!) kan bli en allt skickligare orienterare och skogsluffare.

Vi är glada över varenda ivrig junior- och seniororienterare! Välkommen till orienteringsförälder!

Anmälan till barnens startkurs här
Mera information oma Startkursen i Sibbo och Startkursen i Borgå 

Information om vårens vuxenkurs i orientering: Sibbo och Borgå

Kategorier:
Aktuellt Fart Grupper Nyheter Tävling