Tavoitteena hiiliviisas Jukola – Jari Johansson projektipäälliköksi

Porvoo Borgå Jukolassa olemme asettaneet tavoitteeksi rakentaa mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen muodostavan suurtapahtuman. Pyrimme parhaamme mukaan pohtimaan sekä toteuttamaan konkreettisia ja mitattavia toimenpiteitä osana arkea – toimimaan hiiliviisaasti. 

Osana Hiiliviisas Jukola kokonaisuutta toteutetaan Hiiliviisas Jukola hanke yhteistyössä Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintran, Aalto-yliopiston sekä Jukolan toteutukseen osallistuvien yritysten kanssa. Hiiliviisas Jukola hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen muodostavan massatapahtuman toiminta- ja oppimismalli. 

Jari Johansson. Kuva: Markku Pulkkinen

Hiiliviisas Jukola hankkeen projektipäälliköksi on valittu Jari Johansson. Porvoosta kotoisin olevalla Jarilla on pitkä historia OK Trianissa, vaikka hän on aloittanut suunnistuksen vasta 26-vuotiaana. Jari on ehtinyt toimia puheenjohtajana sekä OK Orientissa että OK Trianissa. Lisäksi hän on ollut mukana erilaisissa seuran järjestämissä tapahtumissa ja hankkeissa sekä vetänyt aikuisten suunnistuskoulua, joten oma rastien hakeminen on jäänyt jonkin verran taka-alalle viime vuosina. Suunnistuksessa Jaria viehättää erityisesti lajin haasteellisuus sekä reilu peli ja rehti meininki hyvässä porukassa. Suunnistuksen lisäksi harrastuksena ovat umpihankihiihto, lukeminen sekä osteopatian opiskelu.

Jarin tehtäviä Hiiliviisas Jukola hankkeessa ovat:

  • Johtaa hankkeen toimintaa ja hankkeen eri osapuolten välistä yhteistyötä
  • Rakentaa yhteistyötä hankkeeseen osallistuvien yritysten sekä muiden tahojen kanssa
  • Tukea Jukolaorganisaatiota hiiliviisaiden toimenpiteiden suunnittelussa sekä toteutuksessa
  • Valmistella ja toteuttaa hankkeen työpajoja, työryhmien ja ohjausryhmän kokouksia
  • Osallistua hankkeen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen
  • Vastata hankehallinnoinnista ja raportoinnista

Hiiliviisas Jukola hankkeen projektipäällikön valinta oli loppujen lopuksi melko helppo, vaikka hyviä hakijoita useita olikin. Jari Johansson oli hakijoista ehdottomasti tehtävään sopivin laaja-alaisesti asiaa tarkasteltuna. Jarilla on mm. erinomaista osaamista ja kokemusta vastaavan tyyppisten hankkeiden toteutuksesta, kuin tämä Hiiliviisas Jukola hanke, sekä yhdistys ja seuratoiminnasta (erityisesti OK Trian). Lisäksi hänellä on Porvoo Borgå Jukolan järjestelyissä keskeinen rooli ja hyvä näkyvyys sekä yhteydet hankkeen kannalta tärkeisiin Jukolan toimintoihin ja yhteistyökumppaneihin.

Toivotan Jarille menestystä Hiiiliviisas Jukola hankkeen kipparoimiseen!

Sami Sillman, OK Trian, puheenjohtaja

Lisää tietoa Hiiliviisas Jukola hankkeesta ja sen taustoista löytyy Porvoo Borgå Jukola 2023 -sivuilta.

Kategorier:
Aktuellt Jukola 2023 Nyheter