Anmälning till vårens orienteringskurs har öppnats!

Anmälning till vårens Rör på påkarna orienteringens grundkurs i Sibbo och Borgå har öppnats. Kursen består av fyra undervisningstillfällen i vilka vi går igenom orienteringens grunder och övar i terrängen de lärda kunskaperna. Du behöver inte ha orienteringserfarenhet för att kunna delta på kursen. Kursen i Borgå startar på måndagen 9.5.2022 kl. 18.00 i Vårberga skolan. Starten och platsen för orienteringskursen i Sibbo specifieras snart. Information om kurserna hittar du här.

Kursen genomförs vid behov tvåspråkigt (finska/svenska).

Ta din plats på kursen genom att anmäla dig nu !

Välkommen med! Vi har att erbjuda upplevelser och upptäckandets glädje!

Om gnistan i orienteringen tänds så har vi på hösten en fortsättningskurs i vilken du kan fördjupa ditt orienteringskunnande ytterligare!

Kategorier:
Aktuellt Motion Nyheter Rör på påkarna