Sammanfattning av feedback undersökningen

Feedback undersökningen av föreningens och gruppernas verksamhet gjordes på hösten på basen av Olympiska kommitténs material. Väldigt få svarade på förfrågningen, men kanske kvaliteten kompenserar kvantiteten. Vi fick en hel del fina kommentarer och utvecklingsförslag via förfrågningen och på basen av dem kan vi fortsätta bibehålla samt förbättra vår verksamhet på alla nivåer.

Kom även du aktivt med i verksamheten. Att jobba tillsammans för en god sak är mycket givande. Uppgifter finns nog för all som vill komma med och föra Trian mot ett bättre nytt år!

Kategorier:
Aktuellt Grupper Nyheter