Kerää Porvoo Jukola postikortteja ja voita Jukolamuisto!

Ennen Porvoon Jukolaa, joka juostaan kesäkuussa 2023 tulemme julkaisemaan sarjan postikortteja, joissa yhteensä 16 eri aihetta. Ensimmäiset postikortit löydät Husqvarna-kisoissa 15.8.2021 ja Napapiiri Jukolassa 21-22.8.2021. Jokaisessa postikortissa on kirjain. Kerää kaikki 16 eri postikorttia ja muodosta kirjaimista suunnistusaiheinen lause. Postikortteja julkaistaan neljä kappaletta puolivuosittain, ja postikorttja löytyy eri suunnistuskisoissa.

Lähetä lause yhdessä yhteystietojesi kanssa nina.sevelius@oktrian.fi viimeistään 15.6.2023, niin osallistut jukolamuiston arvontaan.

Samla på Borgå Jukola postkort och vinn ett Jukolaminne!

Inför Borgå Jukola som löps i juni 2023 kommer det att ges ut en serie postkort med sammanlagt 16 olika motiv. De första korten kommer du att hitta på Husqvarna-tävlingen 15.8.2021 och under Napapiiri Jukola 21-22.8.2021. På varje kort hittar du en bokstav, samla alla 16 kort och sätt ihop bokstäverna till en finskspråkig orienteringsbetonad mening. Det kommer att ges ut 4 kort per halvår, dessa postkort kommer att finnas till utdelning på diverse olika orienteringstävlingar.

Skicka meningen tillsammans med dina kontaktuppgifter till nina.sevelius@oktrian.fi senast den 15.6.2023 så deltar du i utlottningen av ett Jukolaminne.

Kategorier:
Aktuellt