OK Trian har beviljats stjärnförenings märke för barn och ungdomsverksamheten

OK Trian on saanut lasten ja nuorten toiminnan tähtiseura tunnuksen, Tähtimerkin, joka on osoitus ja lupaus laadusta seuran nykyisille ja uusille jäsenille, heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

Lasten ja nuorten Tähtiseuraksi voi päästä seura, joka täyttää Tähtiseura-ohjelman kaikille osa-alueille yhteiset laatutekijät sekä lasten ja nuorten urheilun laatutekijät. Laatutekijät on määritelty yhteistyössä Olympiakomitean ja lajiliittojen kanssa.

Tähtimerkki on siis viesti siitä, että seura täyttää kohderyhmäkohtaiset sisältövaatimukset sekä kaikille osa-alueille yhteiset johtamisen laatutekijät.


”Lasten ja nuorten Tähtiseurat ovat seuroja, joiden toiminnassa näkyy ilo ja innostus. Seurassa edistetään lasten ja nuorten kasvua, monipuolisia liikuntaitoja ja urheilullisia elämäntapoja. Seuran kaikilla lapsilla ja nuorilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua toimintaan kilpaillen tai harrastaen. Lisäksi Tähtiseurassa on hyvin toimiva hallinto ja seuran johtaminen tukee toimintaa. Seuran viestintä on esimerkillistä ja seuran ihmisistä ja toimijoista pidetään huolta. ” ( Lainaus: https://www.suunnistusliitto.fi/seurat/tahtiseura-ohjelma/lapset-ja-nuoret/ )
OK Trians ordförande Sami Sillman mottog erkännadet från orienteringsförbundets Timo Saarinen.

Kategorier:
Aktuellt Fart Grupper Nyheter Tävling