Trians kropp och sinne virtuella workshop

Trians utvecklingsdag arrangeras virtuellt 30.1.2021. Kom med och diskutera, visionera och ge ideér i vilken riktning vi skall utveckla föreningen. Anmälning i Nimenhuuto.

Målet med workshopen:
– Få en bild av hurdan förening Trian är idag och hurdan förening vill vi vara i framtiden.
– Få medlemmarna att delta i planering och genomförande av verksamheten

Tidpunkt: 30.1.2021
Program: Innehållet specifieras på basen av medlemmarnas svar

9.00-11.00 Workshop 1 – Var är vi, vart är på väg
11.00-13.30 Mat och gympa
13.30-15.00 Workshop 2 – Jag önskar, jag gör

Anmälning i Nimenhuuto

Vi önskar att medlemmarna skulle ta tid och svara på följande enkät före 15.1.2021. Vi bygger dagens program på basen av svaren vi får. Länk till enkäten: https://docs.google.com/forms/d/1ryhtVGbVdzlgn0sbPgAJFObSAHr6P4GsqGFD8L1ebO0/

VÄLKOMMEN!

Kategorier:
Aktuellt Nyheter