Trians kropp och sinne virtuella workshop

Trians utvecklingsdag arrangeras virtuellt 30.1.2021. Kom med och diskutera, visionera och ge ideér i vilken riktning vi skall utveckla föreningen. Anmälning i Nimenhuuto.

Målet med workshopen:
– Få en bild av hurdan förening Trian är idag och hurdan förening vill vi vara i framtiden.
– Få medlemmarna att delta i planering och genomförande av verksamheten

Tidpunkt: 30.1.2021
Program: Innehållet specifieras på basen av medlemmarnas svar

9.00-11.00 Workshop 1 – Var är vi, vart är på väg
11.00-13.30 Mat och gympa
13.30-15.00 Workshop 2 – Jag önskar, jag gör

Vi önskar att medlemmarna skulle ta tid och svara på följande enkät före 15.1.2021. Vi bygger dagens program på basen av svaren vi får. Länk till enkäten: https://docs.google.com/forms/d/1ryhtVGbVdzlgn0sbPgAJFObSAHr6P4GsqGFD8L1ebO0/

VÄLKOMMEN!

Kategorier:
Aktuellt Nyheter