Borgånejdens motionsorientering 15.6. i Holken

Borgånejdens motionsorientering återvänder till den traditionella motionsorienteringen 15.6. i Holken kl 16.30. Vesa har planläggt fem olika banor med olika svårighetsgrad och längd, av vilka var och en kan hitta den som idag passar bäst.

Det är varmt idag, så kom ihåg att dricka vatten före tillfället och ta med er en vattenflaska, så att ni har något att dricka efter prestationen. Ni har även möjlighet att ta en svalkande dopp i Gåsgårdsträsket efter orienteringen. Alltså ta med er simdräkt och badduk!

Kontrollerna fungerar fr.om. tisdagen på självbetjäningsorientering basis, så ni har tid att besöka kontrollerna ända till följande söndag.

Mera information och anmälan via rastilippu.fi .

Rör på påkarna i skogen!

OBS! Kom ihåg corona anvisningarna och restriktionerna under motionstillfället!

Kategorier:
Aktuellt